czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Czerwona Torebka odwołuje prognozy

msd | 26 sierpnia 2013
Spółka tłumaczy to niemożliwością precyzyjnego określenia wpływu prowadzonej akwizycji na wyniki finansowe.

   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentrację w związku z planem przejęcia przez Czerwoną Torebkę spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express. Planowana rozbudowa przejętej sieci wymagać będzie wysokich nakładów inwestycyjnych, które obciążać będą wynik finansowy. Do odwołania prognoz spółkę skłoniło także przejęcie sklepu internetowego Merlin.pl oraz plan rozwoju własnego projektu handlowego. 

   Spółka podaje jednocześnie, że zamierza skupić się na segmencie handlowym, co prawdopodobnie przełoży się na zmniejszenie tempa rozwoju segmentu deweloperskiego.

   Odwołane prognozy finansowe (po korekcie z lutego br.) zakładały osiągnięcie w 2013 r. 232,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, 95,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 78,7 mln zł zysku brutto na poziomie grupy.

   Na Catalyst znajduje się jedna seria zabezpieczonych obligacji Czerwonej Torebki o wartości 14,61 mln zł z terminem wykupu przypadającym na kwiecień 2016 r. Spółka płaci za nie 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, zaś inwestorzy wyceniają papiery na 102,5 proc., co daje 6,71 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Czerwona Torebka S.A.

 • Refinansowanie obligacji nie zawsze zwiastuje problemy

  22 lipca 2016
  Mało która spółka jest w na tyle komfortowej sytuacji, że może wykupić papiery dłużne środkami wypracowanymi z działalności operacyjnej. Często trzeba sięgnąć po refinansowanie, które wcale nie musi oznaczać kłopotów. Pod warunkiem, że nie jest ono prowadzone pod przymusem i na ostatnią chwilę.
  czytaj więcej
 • Czerwona Torebka wykupiła obligacje

  15 kwietnia 2016
  Spółka przelała nam środki na wykup – usłyszeliśmy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Częściowo w miejsce starego długu Czerwona Torebka uplasowała nowe obligacje.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie Czerwonej Torebki

  22 marca 2016
  Finansowy dług netto Czerwonej Torebki spadł poniżej 92 mln zł (147 mln zł przed rokiem), spadły także wskaźniki zadłużenia. Problemem są straty, odpływ środków i niski poziom gotówki.
  czytaj więcej
 • Merlin.pl wnioskuje o upadłość układową

  29 grudnia 2015
  Należący do Czerwonej Torebki sklep internetowy złożył do poznańskiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. Wcześniej kilku wierzycieli wnioskowało o likwidację spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

  13 czerwca 2024
  Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
  czytaj więcej
 • Bocian opuści Catalyst bez wykupu

  12 czerwca 2024
  Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.
  czytaj więcej
 • White Stone Development z kolejną wcześniejszą spłatą

  11 czerwca 2024
  Po roku od emisji deweloper przedterminowo wykupi wszystkie obligacje WSD0726 o wartości nominalnej 20 mln zł.
  czytaj więcej
 • Bocian zaczął rok na minusie

  11 czerwca 2024
  Pożyczkowa grupa osiągnęła 17,4 mln zł straty netto w I kwartale. Zamiana części portfela na gotówkę pozwoliła jej natomiast nieco zredukować zobowiązania odsetkowe. Mimo tego, jej wskaźniki zadłużenia nadal rosły.
  czytaj więcej