czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Zysk netto BS w Płońsku spadł o 13,1 proc. r/r

msd | 30 sierpnia 2013
W pierwszym półroczu wynik na działalności bankowej spadł o 5,7 proc. r/r do 8,64 mln zł. Wynik netto zdołowany został przez koszty, które rosły o 9,8 proc. do 5,17 mln zł.

   Wynik odsetkowy Banku Spółdzielczego w Płońsku spadł o 4,3 proc. r/r do 6,58 mln zł, natomiast wynik prowizyjny spadał szybciej, bo o 6,2 proc. r/r i wyniósł w pierwszym półroczu 2,01 mln zł. Spadki nie były więc na tyle głębokie, żeby obniżyć zysk netto o 13,1 proc. do 2,23 mln zł. Problemem okazał się brak odpowiedniej kontroli kosztów, te wzrosły bowiem o 9,8 proc. do 5,17 mln zł i gdyby nie dodatnie saldo rezerw (0,25 mln zł przewagi rozwiązanych rezerw nad dokonanymi odpisami), wynik netto byłby jeszcze niższy.

   Warto przypomnieć, że podczas publikacji raportu rocznego zarząd banku zakładał 10-proc. spadek zysku brutto w całym 2013 r. W pierwszym półroczu zysk ten spadł znacznie głębiej, bo o 15,7 proc. r/r do 2,66 mln zł.

   Na koniec czerwca współczynnik wypłacalności banku z Płońska wynosił 15,46 proc. wobec 15,21 proc. na koniec grudnia i 16,08 proc. w połowie ubiegłego roku.

   Suma bilansowa banku była o 15,6 proc. wyższa niż przed rokiem i wynosiła 415,7 mln zł, z czego 262,8 mln zł (+20,1 proc. r/r) przypadało na należności od sektora niefinansowego. Zobowiązania wobec sektora tego, po wzroście o 12,4 proc. r/r, wynosiły natomiast 326,3 mln zł.

   Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji BS w Płońsku o łącznej wartości 14 mln zł. Za obie serie bank płaci 3 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M, a termin ich wykupu przypada dopiero na 2021 oraz 2022 r. W ostatnich transakcjach (z kwietnia i lipca) papiery wyceniane były odpowiednio na 103,5 oraz 101,5 proc.

Więcej wiadomości o Bank Spółdzielczy w Płońsku

Więcej wiadomości kategorii Catalyst