piątek, 18 września 2020

Newsroom

Kolejny bank spółdzielczy zniknie z Catalyst

msd | 01 lipca 2019
Bank Spółdzielczy w Płońsku zdecydował się na przedterminowy wykup podporządkowanych obligacji, które pierwotnie miały wygasać w 2021 i 2022 r.

Bank zamierza dokonać wcześniejszej spłaty wartych po 7 mln zł papierów BPL0421 oraz BPL0422. Na dzień przedterminowego wykupu wybrał 31 lipca.

Obie emisje to dług podporządkowany, w znacznej części już zamortyzowany w funduszach uzupełniających. Oznacza to, że bank czerpie coraz mniejsze korzyści – wyrażone łącznym współczynnikiem kapitałowym – z utrzymywania obligacji BPL0421 oraz BPL0422.

Papierami BPL0421 handlowano po raz ostatni w połowie maja i wyceniono je wówczas na 110 proc. nominału, co z racji na ujemną rentowność trudno uznać za poziom rynkowy. Natomiast serią BPL0422 handlowano ostatnio niecały tydzień temu po 99 proc. nominału.

Po wycofaniu BS z Płońska na Catalyst pozostanie już tylko 14 emitentów spółdzielczego długu. Szczyt ich obecności na GPW, gdy notowane były 22 banki spółdzielcze, przypadał na lata 2012-2015.

Więcej wiadomości o Bank Spółdzielczy w Płońsku

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje