czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Rachunek wyników AOW Faktoring stanął w miejscu

msd | 02 września 2013
W pierwszym półroczu przychody spółki wyniosły 4,98 mln zł i były o 0,71 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk netto spadł o 1,95 proc. r/r do 1,76 mln zł.

   Wynik na sprzedaży po spadku o 2,89 proc. wyniósł 3,69 mln zł, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 2,98 proc. do 3,9 mln zł.

   Bilans faktoringowej spółki wskazuje, że aktywa rosną w podobnym tempie co zobowiązania. Wartość aktywów wzrosła o 24 proc. r/r do 58,12 mln zł, z czego 55,32 mln zł (+20,8 proc. r/r) przypadało na majątek obrotowy. Niemal w całości składały się na niego krótkoterminowe należności. Na koniec półrocza spółka wykazała 136 tys. zł, co może być nieco zaskakujące przy informacji z początku lipca o podjęciu uchwały w sprawie przedterminowego skupu notowanych na Catalyst obligacji serii B. Z emisji na 10 mln zł dotychczas skupiono papiery za 150 tys. zł.

   Zobowiązania AOW na koniec czerwca wynosiły 44,41 mln zł i były o 25,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że spółka nie zaklasyfikowała w bilansie zapadających w lutym przyszłego roku obligacji serii B (9,85 mln zł w obrocie) do zobowiązań krótkoterminowych. Wykazała, że ich wartość wynosi 29,41 mln zł (+15,5 proc. r/r), tymczasem powinno to być ponad 39 mln zł. Wówczas wskaźnik bieżącej płynności wyniósłby nie 1,88 a ok. 1,41.

   Spółka nieznacznie zwiększyła lewar, ponieważ na koniec półrocza relacja zobowiązań do jej kapitałów własnych wyniosła 3,24 wobec 3,11 przed rokiem.

   Za notowane na Catlayst obligacje AOW0214 spółka płaci stały kupon na poziomie 10,2 proc. Papiery wyceniane są na 101,5 proc.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst