piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Zysk Kruka wzrósł o 84 proc.

ems | 21 marca 2012
Grupa windykacyjna wypracowała w 2011 r. 66,4 mln zł zysku netto - o 36,2 mln zł więcej niż w 2010 r. Dokonała też rekordowo wysokich zakupów pakietów wierzytelności za 569 mln zł.

   Kruk wydał na zakup portfeli wierzytelności o 193 proc. więcej niż w 2010 r. Łączna wartość nominalna przejęta przez grupę Kruk w ub.r. to 6,1 mld zł z 14,6 mld zł, które były przedmiotem transakcji na rynku wierzytelności dokonanych przez 13 największych spółek z branży (dane z listu prezesa Kruk S.A. do inwestorów).

  Większość z wydanej kwoty Kruk pozyskał właśnie od inwestorów, którzy powierzyli mu 391 mln zł w formie obligacji (wszystkie notowane są na Catalyst). Warto w tym konteście dodać, że w pierwszym tygodniu marca do obrotu na Catalyst trafiło sześć kolejnych serii obligacji spółki o łącznej wartości 101 mln zł, zaś dodatkowo Kruk informował o planach przeprowadzenia emisji dwóch serii o łącznej wartości 120 mln zł przed końcem półrocza. 

   Ekspansywna polityka Kruka dała dobre rezultaty w ubiegłym roku. Przychody grupy wzrosły do 274 mln zł ze 164,3 mln zł na koniec 2010 r., co oznacza wzrost o prawie 100 mln zł lub o 66,8 proc. Zysk operacyjny wyniósł 95,9 mln zł i był o 53,4 mln zł (125 proc.) wyższy niż przed rokiem. 

   Jednak finansowanie rozwoju głównie długiem ma swoją cenę - koszty finansowe wzrosły z 7 do 27,5 mln zł, czyli prawie czterokrotnie. Stąd tempo wzrostu zysku netto nie dotrzymało kroku zyskowi operacyjnemu, ale dynamika rzędu 84 proc. także jest imponująca. 

   Na koniec 2011 r. kapitał własny grupy Kruk wyniósł na koniec 2011 r. 238,4 mln zł (wzrost o 108,1 mln zł lub o 83 proc.), zaś zobowiązania wzrosły do 562 mln zł (wzrost o prawie 375 mln zł czyli trzykrotny). W tym kontekście warto dodać, że oprocentowanie części obligacji spółki rośnie automatycznie o 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia (zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji pomniejszone o gotówkę względem kapitałów własnych) przekroczy poziom 2,2. Według obliczeń serwisu Obligacje.pl na koniec 2011 r. wskaźnik ten sięgnął 1,84.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst