niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Marvipol wykupił przed terminem obligacje za 4 mln zł

msd | 14 kwietnia 2014
Chodzi o nienotowaną na Catalyst emisję z lipca ubiegłego roku, którą w całości objęły podmioty z grupy PZU.

Obligacje serii M na 4 mln zł zostały wyemitowane w ramach częściowego refinansowania zapadającej wówczas serii B o wartości nominalnej 12,7 mln zł. W warunkach emisji ustalono wówczas trzyletni okres spłaty. Deweloper spłacił dług po niespełna 10 miesiącach, dzięki czemu zwolnił hipotekę (papiery miały być zabezpieczone hipoteką do 8 mln zł).

Zeszłoroczna emisja obligacji dla PZU wchodziła w skład szeregu działań, które Marvipol podejmował w celu wydłużenia terminów zapadalności wyemitowanych obligacji, a tym samym poprawy płynności. Dość powiedzieć, że niespełna dwa tygodnie wcześniej deweloper wyemitował także dwie inne serie trzyletnich obligacji (również w celu refinansowania), które zostały objęte przez fundusze z grupy Pioneer. Ponadto spółka przeprowadziła także wykupy w sierpniu (14,45 mln zł) oraz grudniu (w sumie 40 mln zł), a później i na początku stycznia tego roku (30 mln zł). Z szacunków Obligacje.pl wynika, że wskaźnik szybkiej płynności dla grupy Marvipol po styczniowym wykupie wynosił ok 0,38.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Marvipolu. Pierwsza na 30,8 mln zł z terminem spłaty we wrześniu tego roku, druga zaś na 39,1 mln zł z wykupem w kwietniu przyszłego roku. Spółka płaci za nie odpowiednio 4,29 pkt proc. i 5,9 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Papiery z niższym kuponem mają status zamiennych na akcje. O godz. 10.20 podczas poniedziałkowej serię MVP0914 inwestorzy wyceniają na 99,3 proc., zaś MVP0415 na 99,69 proc. przy łącznym obrocie na poziomie 143 tys. zł.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje