wtorek, 26 maja 2020

Newsroom

2C Partners ponownie nie ustanowiło zabezpieczenia obligacji

msd | 19 sierpnia 2019
Nieruchomościowa spółka, która już od dawna znajduje się w płynnościowych problemach, nie zabezpieczyła w terminie wartych 4,3 mln zł obligacji serii AC. Obligacyjnych problemów ma jednak znacznie więcej.

Przyczyną opóźnienia – jak tłumaczy spółka – jest fakt, że wobec udziałów w spółkach celowych, które miały stanowić zabezpieczenie obligacji, toczy się egzekucja komornicza.

2C Partners przypomina, że wraz z brakiem ustanowienia zabezpieczeń warte 4,3 mln zł papiery serii AC stały się wymagalne. W istocie, obligatariusze już wcześniej mogli żądać natychmiastowego wykupu długu, ponieważ spółka nie wypłaciła od niego odsetek.

To już drugi przypadek, jak 2C Partners nie zdążyło ustanowić zabezpieczeń papierów dłużnych w terminie. Zresztą problemów, i to znacznie większych, spółka ma co niemiara. Jeszcze w 2018 r. przestała w terminie obsługiwać obligacyjne zadłużenie, od tego czasu płynnościowe kłopoty tylko narastają.

Na koniec czerwca 2C Partners miało 18,8 mln zł zadłużenia z tytułu obligacji, z czego co najmniej 7,8 mln zł było po terminie płatności. Łączne zobowiązania spółki to zaś 26,2 mln zł i były one o 5,1 mln zł wyższe od aktywów.

Pomimo płynnościowych problemów i ujemnych kapitałów własnych, 2C Partners sporządziło ostatnie sprawozdanie przy założeniu kontynuacji działalności.

Potencjalne, agresywne działania obligatariuszy mogą zagrozić dalszemu istnieniu spółki – podało 2C Partners w sprawozdaniu finansowym za II kwartał.

Dotychczas spółka informowała o otrzymanych od obligatariuszy żądania do wykupu długu o łącznej wartości ponad 3,8 mln zł. Ponadto 2CP otrzymało też wezwanie do spłaty od administratora hipoteki wybranych serii obligacji.

Żadne z istniejących obecnie obligacji 2CP nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje