niedziela, 22 września 2019

Newsroom

Solidny bilans SAF

msd | 01 czerwca 2015
Na koniec grudnia windykacyjna spółka wykazywała relatywnie niskie zadłużenie oraz wysoką płynność gotówkową, co powinno zwiększać szanse na listopadowy wykup.

Akurat pod względem ogólnego zadłużenia można mówić o sporym pogorszeniu, ale w dużej mierze był to efekt skokowego wzrostu biernych rozliczeń międzyokresowych, w których spółka księguje przychody przyszłych okresów z tytułu wierzytelności. Dlatego całkowite zobowiązania i rezerwy wzrosły o 10 mln zł do 23,3 mln zł, a przy 34,4 mln zł wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,68x wobec 0,48x rok wcześniej.

Bliższe rzeczywistości wydaje się porównanie zadłużenia finansowego. Wartość długu netto zmniejszyła się o 1,6 mln zł do 7,2 mln zł, co stanowi 0,43x kapitału własnego wobec 0,46x przed rokiem. W branży wierzytelności są to poziomy bardzo rzadko spotykane. Warto przy tym jeszcze zwrócić uwagę, że poprawę uzyskano przy spadku kapitałów SAF o 3,2 mln zł. Bynajmniej nie było efektem zanotowanej straty netto, lecz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek, których aktualizacja wyceny dotychczas ujmowana była w kapitale (transakcja obniżyła kapitał o 4,79 mln zł).

W relacji do wyniku EBITDA dług netto wyniósł natomiast 1,21x wobec 5,01x co związane jest nie tylko z redukcją zadłużenia, ale i ze znacznie lepszymi wynikami finansowymi. W ten sposób istotnej poprawie uległo także pokrycie kosztów odsetkowych netto wynikiem operacyjnym (9,3x wobec 2,5x rok wcześniej).

Na poziomie płynności bieżącej trudno mówić o zagrożeniach, bo tak jak w przypadku i innych firm windykacyjnych większość majątku obrotowego składa się z wierzytelności. Aktywa obrotowe blisko pięciokrotnie przekraczają więc wartość krótkoterminowych zobowiązań (4,9x wobec 2,66x). Nieco więcej mówi płynność szybka, która uległa poprawie z 0,29x do 0,39x i tym samym znajduje się na wysokim poziomie. Na 6,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań oprocentowany dług to 3,5 mln zł, w tym 2 mln zł przypada na wygasające w listopadzie obligacje. Przy 2,4 mln zł środków pieniężnych, poprawie wyników oraz dodatnich przepływach operacyjnych (1,2 mln zł w ub.r.) listopadowy wykup wydaje się możliwy do sfinansowania. Jeśli zaś konieczne będzie refinansowanie to bilans windykatora będzie mocnym argumentem w negocjacjach z bankiem lub inwestorami.

Zeszłoroczne przychody SAF po spadku o 18,3 proc. wyniosły 10 mln zł, ale na poziomie wyniku operacyjnego i netto spółka wykazała dużą poprawę. EBIT zwiększył się z 0,8 mln zł do 3,6 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł z 0,2 mln zł do 1,6 mln zł.

Po raz ostatni obligacjami SAF1115 handlowano blisko miesiąc temu po 99,4 proc. Aktualnie inwestorzy wyceniają je na 96,5/99,98 proc.

Więcej wiadomości o SAF S.A.

 • SAF miał stratę w 2018 roku

  06 czerwca 2019
  Pomimo znacznego wzrostu wartości spraw przyjętych do windykacji w 2018 r. przychody spółki spadły, a na poziomie wyniku netto pojawiło się 0,8 mln zł straty wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zadłużenie odsetkowe netto wprawdzie się obniżyło, ale już wskaźnik dług netto/EBITDA wzrósł czterokrotnie.
  czytaj więcej
 • SAF wprowadził ostatnią emisję na Catalyst

  22 października 2018
  Uplasowane w lipcu papiery o wartości 1,05 mln zł oprocentowanie są na stałe 7,2 proc. w skali roku przy dwuletnim okresie spłaty i zabezpieczeniu hipoteką.
  czytaj więcej
 • SAF miał stratę w I półroczu

  20 września 2018
  Windykacyjna spółka zakończyła I półrocze z 0,5 mln zł straty operacyjnej i 0,7 mln zł straty netto. Wzrosło natomiast jej ogólne zadłużenie.
  czytaj więcej
 • SAF uplasował jedną czwartą oferty obligacji

  05 lipca 2018
  Windykacyjna spółka pozyskała 1,05 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych o wartości 3,9 mln zł przy progu dojścia emisji do skutku ustalonym na 1 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • mBank idzie pod młotek

  20 września 2019
  Niemiecki Commerzbank zamierza sprzedać swój pakiet kontrolny w mBanku, wynika z piątkowego komunikatu opisującego wstępną wersję nowej strategii.
  czytaj więcej
 • Sierpniowa publiczna emisja Kruka już na Catalyst

  20 września 2019
  Windykator wprowadził do obrotu warte 25 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank bez widoku na zyski w tym roku

  20 września 2019
  Bank zmniejszył stratę w II kwartale, ale na powrót do rentowności każe jeszcze poczekać. Wciąż brakuje mu 1,5-1,6 mld zł kapitałów. Plan ich odbudowy zostanie określony w programie naprawczym, który zostanie złożony do KNF na początku października. Zarząd GNB liczy na jego zatwierdzenie jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy powołał kolejną spółkę

  20 września 2019
  Columbus Profit, bo tak nazywa się nowo zawiązany podmiot, ma świadczyć usługi rachunkowo-księgowe, a także doradcze w zakresie podatków i prowadzenia działalności.
  czytaj więcej

Emisje