niedziela, 19 maja 2019

Newsroom

Analiza Ghelamco Invest

redakcja Obligacje.pl | 02 czerwca 2015
"Polska część grupy (Granbero Holding) od wielu lat działa bardzo skutecznie – osiąga dobre wyniki finansowe, jednocześnie zachowując „zdrowy” bilans(...)"

Autorem analizy jest Remigiusz Iwan, prowadzący bloga rynekobligacji.com.

 

Ghelamco to deweloper, działający w segmencie nieruchomości biurowych, mieszkalnych, handlowych, centrów logistycznych i magazynowych oraz projektów wypoczynkowych. Grupa działa w Polsce, Belgii, Rosji i na Ukrainie. Kapitały własne całej międzynarodowej grupy wynoszą 576 mln EUR, w tym jej polskiej części 480 mln EUR.

Polska część grupy (Granbero Holding) od wielu lat działa bardzo skutecznie – osiąga dobre wyniki finansowe, jednocześnie zachowując „zdrowy” bilans: stabilne poziomy zadłużenia i dobrą płynność. Obligacje Ghelamco Invest są częstym wyborem zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Model biznesowy grupy zakłada sprzedaż projektu po jego wybudowaniu i skomercjalizowaniu. Warunki emisji większości wyemitowanych przez Ghelamco obligacji zabraniają jej wypłaty dywidendy do holdingu matki, stąd znaczna część środków uwalnianych ze sprzedaży projektów przekazywana jest w formie pożyczek „belgijskiej” części grupy. Ghelamco Belgia w ciągu ostatnich pięciu lat istotnie wzmogło działalność na rodzimym rynku (obecnie realizuje ponad 40 projektów), w tym zostało wybrane jako preferowany wykonawca stadionu na Euro 2020 w Brukseli.

Wśród czynników ryzyka inwestycji w obligacje Ghelamco należy wskazać następujące:

- emitentem obligacji notowanych na Catalyst jest Ghelamco Invest Sp. z o.o., spółka celowa powołana do zaciągania długu i przekazywania go w formie pożyczek spółkom projektowym. Bezpieczeństwo obligacji opiera się na poręczeniu spółki-matki polskiego holdingu, czyli Granbero Holding, która ma siedzibę na Cyprze. Przy ewentualnych problemach ze spłatą obligacji dochodzenie należności od gwaranta może być w związku z powyższym utrudnione,

- Ghelamco „polskie” charakteryzuje się dobrą sytuacją finansową, natomiast spółka w Belgii intensywnie się rozwija i potrzebuje kapitału obrotowego. Ten zapewniany jest częściowo przez „polskie” Ghelamco w formie pożyczek. Ghelamco wystąpiło do właścicieli obligacji o zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie 100 mln EUR. Wypłata miałaby charakter niegotówkowy i nastąpiłaby poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności. O ile takie rozliczenie miałoby pozytywny wpływ na przejrzystość rozliczeń w ramach grupy, to w „polskim” Ghelamco nastąpiłby spadek kapitałów własnych, a za tym wzrost wskaźników zadłużenia. Na dziś zgromadzenia obligatariuszy nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie, a Ghelamco zwołało kolejne zgromadzenia w sprawie zgody na wypłatę dywidendy w wysokości 50 mln EUR.

Pełna treść analizy dostępna jest tutaj.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2019)

  16 maja 2019
  Obroty w kwietniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 189,52 mln zł, czyli o 4,62 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 11 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku.
  czytaj więcej
 • Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po I kw. 2019

  10 maja 2019
  Sprzedaż mieszkań analizowanych deweloperów spadła w 2018 r. o 14,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego jednak należy mieć na uwadze, że 2017 r. był okresem największego prosperity branży deweloperskiej. Zestawiając sprzedaż 2018 r. z wolumenem kontraktacji osiągniętym w 2016 r. okazuje się, że ubiegły rok był pod względem sprzedaży lepszy.
  czytaj więcej
 • Analiza Voxel

  25 maja 2015
  "Całkowite zobowiązania do aktywów oraz zadłużenie finansowe netto do kapitału własnego nie dają powodu do niepokoju. Znacznie gorzej wypada relacja długu netto do wyniku EBITDA (...)".
  czytaj więcej
 • Zatory płatnicze nie straszne inwestującym w obligacje

  22 maja 2015
  W jednym tygodniu BIG Info Monitor mówi o wzroście zatorów płatniczych, a NBP o płynności gotówkowej firm najwyższej od czterech lat.
  czytaj więcej

Emisje