niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Analiza Ghelamco Invest

redakcja Obligacje.pl | 02 czerwca 2015
"Polska część grupy (Granbero Holding) od wielu lat działa bardzo skutecznie – osiąga dobre wyniki finansowe, jednocześnie zachowując „zdrowy” bilans(...)"

Autorem analizy jest Remigiusz Iwan, prowadzący bloga rynekobligacji.com.

 

Ghelamco to deweloper, działający w segmencie nieruchomości biurowych, mieszkalnych, handlowych, centrów logistycznych i magazynowych oraz projektów wypoczynkowych. Grupa działa w Polsce, Belgii, Rosji i na Ukrainie. Kapitały własne całej międzynarodowej grupy wynoszą 576 mln EUR, w tym jej polskiej części 480 mln EUR.

Polska część grupy (Granbero Holding) od wielu lat działa bardzo skutecznie – osiąga dobre wyniki finansowe, jednocześnie zachowując „zdrowy” bilans: stabilne poziomy zadłużenia i dobrą płynność. Obligacje Ghelamco Invest są częstym wyborem zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Model biznesowy grupy zakłada sprzedaż projektu po jego wybudowaniu i skomercjalizowaniu. Warunki emisji większości wyemitowanych przez Ghelamco obligacji zabraniają jej wypłaty dywidendy do holdingu matki, stąd znaczna część środków uwalnianych ze sprzedaży projektów przekazywana jest w formie pożyczek „belgijskiej” części grupy. Ghelamco Belgia w ciągu ostatnich pięciu lat istotnie wzmogło działalność na rodzimym rynku (obecnie realizuje ponad 40 projektów), w tym zostało wybrane jako preferowany wykonawca stadionu na Euro 2020 w Brukseli.

Wśród czynników ryzyka inwestycji w obligacje Ghelamco należy wskazać następujące:

- emitentem obligacji notowanych na Catalyst jest Ghelamco Invest Sp. z o.o., spółka celowa powołana do zaciągania długu i przekazywania go w formie pożyczek spółkom projektowym. Bezpieczeństwo obligacji opiera się na poręczeniu spółki-matki polskiego holdingu, czyli Granbero Holding, która ma siedzibę na Cyprze. Przy ewentualnych problemach ze spłatą obligacji dochodzenie należności od gwaranta może być w związku z powyższym utrudnione,

- Ghelamco „polskie” charakteryzuje się dobrą sytuacją finansową, natomiast spółka w Belgii intensywnie się rozwija i potrzebuje kapitału obrotowego. Ten zapewniany jest częściowo przez „polskie” Ghelamco w formie pożyczek. Ghelamco wystąpiło do właścicieli obligacji o zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie 100 mln EUR. Wypłata miałaby charakter niegotówkowy i nastąpiłaby poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności. O ile takie rozliczenie miałoby pozytywny wpływ na przejrzystość rozliczeń w ramach grupy, to w „polskim” Ghelamco nastąpiłby spadek kapitałów własnych, a za tym wzrost wskaźników zadłużenia. Na dziś zgromadzenia obligatariuszy nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie, a Ghelamco zwołało kolejne zgromadzenia w sprawie zgody na wypłatę dywidendy w wysokości 50 mln EUR.

Pełna treść analizy dostępna jest tutaj.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje