wtorek, 10 grudnia 2019

Newsroom

Zarządca masy upadłościowej chce odzyskać pieniądze z majątku prezesa e-Kancelarii - zaktualizowana

msd | 19 sierpnia 2015
Zarządca masy upadłości windykacyjnej spółki, której upadłość układową ogłoszono w maju, domaga się od jej głównego akcjonariusza zwrotu blisko 17 mln zł.

Treść zaktualizowana w ostatnim akapicie o informację w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.

Skierowany do wrocławskiego sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej dotyczy trzech spraw – dwóch pożyczek, które określono jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości oraz szkody z tytułu zbycia akcji spółki Ex-Debt.

W każdej ze spraw pojawia się Mariusz Pawłowski, główny akcjonariusz e-Kancelarii i jej były prezes. W przypadku pożyczek łączna kwota roszczenia wobec niego i spółki Uni Call Service wynosi 9,61 mln zł. Z kolei w przypadku sprzedaży akcji Ex-Debt roszczenie skierowane jest przeciwko Mariuszowi Pawłowskiemu i Janowi Miśko, przewodniczącemu rady nadzorczej. Dochodzona kwota to 7,38 mln zł.

Na tę ostatnią transakcję w analizie poświęconej e-Kancelarii przygotowanej na zlecenie Obligacje.pl zwracał uwagę już ponad rok temu Remigiusz Iwan, autor analizy.

Próba odzyskania pieniędzy spółki z majątku osób zarządzających to wciąż rzadka praktyka rynkowa. Dla samego rynku to bardzo ważny krok, który wskaże zarządzającym firm, że nie mogą czuć się bezkarni wobec popełnionych przez nich, celowo lub nie, błędów w zarządzaniu.

W obrocie na Catalyst pozostaje dziewięć serii obligacji e-Kancelarii o łącznej wartości ponad 21 mln zł. Spółka nie reguluje zobowiązań wobec obligatariuszy, w lipcu nie spłaciła kolejnej serii. 

W popołudniowym komunikacie spółki poinformowano o postanowieniu wrocławskiego sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego. Ogłoszoną w maju upadłość układową zamieniono na likwidację majątku. Na syndyka wyznaczono Kamila Hajduka, który pełnił dotychczas rolę zarządcy masy upadłości.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje