piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Analiza Mirbud

redakcja Obligacje.pl | 14 września 2015
"W przypadku większego kryzysu i ewentualnych problemów ze sprzedażą gotowych mieszkań, grupę może spotkać konieczność aktualizacji wartości posiadanych aktywów."

Pełna treść analizy dostępna jest dla zalogowanych użytkowników, którzy przy rejestracji wybrali opcję bezpłatną. Użytkownicy, którzy wybrali rejestrację płatną, muszą mieć wykupiony abonament NEWS I ANALIZY. Przejdź do CENNIKA.

Autorem analizy jest Remigiusz Iwan, prowadzący bloga rynekobligacji.com.

Grupa Mirbud prowadzi działalność w kilku obszarach: budownictwo obiektów (przemysłowych, sportowych, hotele), budownictwo drogowe (Kobylarnia), deweloperka (pod firmą JHM Development), zarządza i wynajmuje powierzchnie handlowe w centrum handlowym Marywilska 44, a ostatnio została właścicielem spółki Expo Arena – drugiego największego centrum targowo-konferencyjnego w Polsce, zlokalizowanego w Ostródzie.

Przychody grupy w 2014 roku wyniosły ponad 900 mln zł (na 2015 rok grupa deklaruje ponad 800 mln zł zamówień), a kapitały własne Mirbud wynoszą obecnie nieco ponad 300 mln zł. Wskaźniki finansowe interesujące obligatariuszy, czyli płynności i zadłużenia, mieszczą się w ogólnie przyjętej normie. Grupa od 2008 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przy bliższej analizie grupy pojawiają się następujące znaki zapytania/czynniki ryzyka:

- kapitalizacja giełdowa grupy wynosi obecnie około 100 mln zł, co – w pewnym uproszczeniu – oznacza, że inwestorzy wyceniają majątek Mirbud na 1/3 jego „papierowej” wartości,

- wskaźnik C/Z (cena akcji/zysk netto na jedną akcję) znajduje się na pozornie atrakcyjnym do inwestycji poziomie 6,46. W takiej sytuacji można mówić o niedoszacowaniu giełdowej wartości spółki, bądź o sceptycyzmie inwestorów co do raportowanych przez Mirbud wyników lub oczekiwań pogorszenia tych wyników w przyszłości,

- w spółce JHM Development występuje stosunkowo wysoki poziom zapasów, w postaci niesprzedanych gotowych lokali mieszkalnych (apartamenty na Helu, domy w Rawie Mazowieckiej). Pojawia się pytanie, czy w przypadku problemów z ich sprzedażą w przyszłości spółka nie dokona przeszacowania ich wartości w dół,

- Mirbud od 2012 roku toczy batalię sądową o odzyskanie od ATM Studio kwoty 10 mln zł z tytułu zrealizowanych usług. Ostatni wyrok zapadł na korzyść spółki, jednak nie jest on jeszcze prawomocny (apelacja przewidywana jest w grudniu 2015). Należność ta prezentowana jest w bilansie w 100 proc. jej wartości,

- pewne niejasności budzi ekonomiczny sens przejęcia za 70 mln zł spółki Expo Arena, wobec której zarząd formułuje oczekiwania wypracowywania 2-3 mln zysku netto rocznie. Redukcja zobowiązań finansowych o w/w kwotę przyniosłaby grupie prawdopodobnie większe korzyści, niż inwestycja w całkiem nową branżę.

Wydaje się, że przy w miarę stabilnej sytuacji gospodarczej w połączeniu z dotacjami unijnymi (budowa dróg) grupa jest w stanie funkcjonować w podobnym do obecnego zakresie. Podkreślić tutaj warto sensowny pomysł wydłużania terminów zapadalności zobowiązań finansowych i plany ich redukcji.

Natomiast w przypadku większego kryzysu gospodarczego i ewentualnych problemów ze sprzedażą gotowych mieszkań, czy zapewnieniem rentowności projektom typu Expo Arena, grupę może spotkać konieczność aktualizacji wartości posiadanych aktywów, co z kolei skutkować może obniżeniem wskaźników finansowych (zyskowność, płynność, zadłużenie) i trudnością z dostępem do finansowania na rynkach finansowych.

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Mirbud S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy