niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Debiut Brodnicy bez transakcji

msd | 04 grudnia 2012
Do południa pierwszego dnia notowań obligacji Gminy Miasta Brodnica brakuje nie tylko transakcji. Nie ma również ofert kupna i sprzedaży.

    Brak transakcji, jak i chętnych na zakup może być nieco zaskakujący, ponieważ Brodnica aktualnie płaci powyżej średniej wśród emitentów papierów komunalnych. Na debiutujących papierach inwestorzy mogą zarobić (pod warunkiem, że uda im się je nabyć) 1,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M, co daje 6,49 proc. w aktualnym okresie odsetkowym. To o 0,2 pkt proc. więcej od przeciętnego kuponu na obligacjach miast i gmin.

   Debiutujące papiery mają wartość 12,7 mln zł. Termin ich wykupu przypada na 19 października 2023 r. Są to wiec obligacje z jednym z najdłuższych terminów wykupu na Catalyst. Wśród papierów komunalnych tylko Elbląg ma dłuższy termin wykupu.

   Brodnica, to trzynasty emitent, który zdecydował się wprowadzić swoje obligacje komunalne na Catalyst. Wraz z dzisiejszym debiutem na warszawskiej platformie obrotu papierami dłużnymi znajduje się 31 serii obligacji miast i gmin o łącznej wartości nominalnej 2,32 mld zł.  

Więcej wiadomości kategorii Catalyst