niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Ceny naszych obligacji to okazja

Emil Szweda, Obligacje.pl | 09 stycznia 2013
Wywiad ze Sławomirem Horbaczewskim, wiceprezesem Marvipolu.

   Obligacje.pl: - Wszystkie serie obligacji Marvipolu notowane są poniżej wartości nominalnej, a rentowność niektórych z nich przy obecnych cenach rynkowych przekracza 25 proc. Czy obligacje Marvipolu to dziś okazja inwestycyjna? 

   Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipolu: - Zdecydowanie tak, zarówno biorąc pod uwagę ponadprzeciętną, w ostatnim czasie, zyskowność jak i wiarygodność emitenta o nieposzlakowanej historii obsługi i wykupu obligacji.

   - W przyszłym roku zapadają obligacje Marvipolu (spośród notowanych na Catalyst) o wartości 95 mln zł. W jaki sposób Marvipol zamierza sfinansować wykupy, jakie kroki podjął by zabezpieczyć płatności dla obligatariuszy.  

   - Ze środków własnych, w tym z zysków z bieżącej działalności,  wpływów z realizowanych inwestycji. Grupa Marvipol prowadzi zyskowną działalność gospodarczą, realizuje swoje zobowiązania w terminie, również wobec obligatariuszy, jest niezmiennie b. solidnym kontrahentem i płatnikiem.  

   - Spośród wszystkich deweloperów na Catalyst, Marvipol ma najniższy wskaźnik szybkiej płynności. Czy po wynikach IV kwartału wskaźniki finansowe grupy ulegną wyraźnej poprawie? Do jakiego poziomu?  

   - Ze względu na obowiązki informacyjne nie możemy ujawniać tego rodzaju informacji.

   - Marvipol zapowiadał wcześniej zaksięgowanie sprzedaży 300 mieszkań w IV kwartale 2012 r. Czy ten plan się powiódł?  

   - Ze względu na obowiązki informacyjne nie możemy ujawniać tego rodzaju informacji.

   - Czy spółka nadal myśli o podniesieniu kapitału własnego i emisji akcji  czy też zamierza w inny  sposób poprawić obecną sytuację finansową? 

   - Rozważamy przeprowadzenie oferty akcji zwykłych w 2013 r., w chwili obecnej jest jednak za wcześnie by przesądzać czy, kiedy i w jakiej formule (oferta publiczna, oferta do inwestorów kwalifikowanych) będzie miała miejsce. Środki z ewentualnej emisji miałyby posłużyć sfinansowaniu realizacji nowych inwestycji, zarówno deweloperskich jak i motoryzacyjnych. 

   - Czy wobec notowań obligacji wyraźnie poniżej ceny nominalnej spółka może rozważyć ich skup z rynku wtórnego wzorem innych emitentów, którzy prowadzili podobne operacje?  

   - Nie mamy takich planów. Emitowaliśmy obligacje w celu zróżnicowania źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększenia rentowności na powierzonym spółce kapitale. Pozyskane środki zostały zainwestowane w prowadzone obecnie przedsięwzięcia, w tym projekty deweloperskie. W ocenie zarządu wcześniejszy wykup obligacji kłóciłby się z celem ich emisji.

   - Jak wyglądają plany sprzedażowe na 2013 r. (zawarcie nowych umów sprzedaży, oraz realizacja już podpisanych i ich wpływ na finanse grupy)?

   - Pod względem wolumenu sprzedawanych dewelopersko (na mocy umów rezerwacyjnych i przedwstępnych) mieszkań celem jest powrót do poziomu sprzedaży z 2011 r., czyli około 500 mieszkań. Realizacji tego planu dopomóc ma grupie uzupełnienie oferty mieszkań popularnych dzięki uruchomieniu inwestycji przy ul. Kłobuckiej. Pod względem wielkości i cen sprzedawanych mieszkań chcemy, by rosnący trend metrażu i średnich cen sprzedawanych mieszkań był utrzymany.

   Zgodnie z harmonogramem w 2013 r. będziemy przekazywać do użytkowania i rozliczać w wynikach finansowych sprzedaż mieszkań z inwestycji Zielona Italia, w ramach której powstaje blisko 900 mieszkań i lokali użytkowych, w znakomitej większości sprzedanych jeszcze w trakcie budowy oraz lokali z inwestycji Apartamenty Mokotów Park.

   Wpływ finalizacji wspomnianych inwestycji na wyniki spółki będzie zdecydowanie pozytywny, co uwzględniono m.in. w prognozie wyników na 2013 r.

   - Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst