czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

AB uplasowało nowe papiery dłużne

msd | 15 lipca 2022
Z emisji czteroletnich obligacji dystrybutor sprzętu IT zebrał 30 mln zł wobec pierwotnie oczekiwanych 40 mln zł.

Za wygasające w lipcu 2026 r. niezabezpieczone papiery AB zobowiązało się płacić WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. 

- W wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych uplasowaliśmy obligacje po cenie osiąganej w 2018 oraz 2020 roku. To pokazuje, że jakościowi emitenci są doceniani przez inwestorów i wciąż mogą liczyć za relatywnie niskie marże – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor zarządzający obszarami rynków finansowych i DCM w Banku Pekao, który pełnił rolę oferującego.

Jego zdaniem, była to pierwsza z sukcesem zrealizowana emisja obligacji korporacyjnych do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, z czym – na podstawie danych gromadzonych przez Obligacje.pl – trudno się jednak do końca zgodzić.

W czerwcu AB wykupiło w terminie warte 75 mln zł obligacje ABE0622.

- Nasz bilans budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać duży bufor bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach. Przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4 – przypomniał Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB, cytowany w komunikacie.

Docelowo nowe papiery AB trafią do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku starszych emisji, będą to jedne z niewielu obligacji korporacyjnych na GPW z jednostkowym nominałem sięgającym 10 tys. zł, co w połączeniu ze strukturą inwestorów obejmujących dług na rynku pierwotnym praktycznie przesądza o nikłej płynności. Dość wspomnieć, że znajdującymi się na giełdzie od dwóch i pół roku papierami ABE1023 jeszcze nigdy nie handlowano.

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • AB wyraźnie obniżyło zadłużenie

  22 lutego 2024
  Dystrybutor IT zamknął grudzień z 220,2 mln zł gotówki i najniższą relacją długu netto do zysku EBITDA od trzech i pół roku.
  czytaj więcej
 • Chwilowy wzrost należności grupy AB

  20 grudnia 2023
  W samym tylko III kwartale kalendarzowym należności handlowe dystrybutora sprzętu IT niemal się podwoiły, osiągając 2,2 mld zł na koniec września. Ten jednak zapewnia, że nie ma żadnych problemów z moralnością płatniczą klientów, samemu dysponując przy tym 0,9 mld zł dostępnego finansowania.
  czytaj więcej
 • Sierpniowa emisja AB już na Catalyst

  31 sierpnia 2023
  Dystrybutor sprzętu IT wprowadził do obrotu niezabezpieczone obligacje na 80 mln zł, których emisja poprzedziła październikowy wykup o tej samej wartości.
  czytaj więcej
 • Przychody grupy AB przestały rosnąć

  23 sierpnia 2023
  Po raz pierwszy od pięciu lat dystrybutor sprzętu IT musiał zmierzyć się ze spadkiem sprzedaży. Wybronił się jednak poprawą marż i zachował przy tym zdrową kondycję finansową.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje