piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

AB uplasowało nowe papiery dłużne

msd | 15 lipca 2022
Z emisji czteroletnich obligacji dystrybutor sprzętu IT zebrał 30 mln zł wobec pierwotnie oczekiwanych 40 mln zł.

Za wygasające w lipcu 2026 r. niezabezpieczone papiery AB zobowiązało się płacić WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. 

- W wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych uplasowaliśmy obligacje po cenie osiąganej w 2018 oraz 2020 roku. To pokazuje, że jakościowi emitenci są doceniani przez inwestorów i wciąż mogą liczyć za relatywnie niskie marże – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor zarządzający obszarami rynków finansowych i DCM w Banku Pekao, który pełnił rolę oferującego.

Jego zdaniem, była to pierwsza z sukcesem zrealizowana emisja obligacji korporacyjnych do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, z czym – na podstawie danych gromadzonych przez Obligacje.pl – trudno się jednak do końca zgodzić.

W czerwcu AB wykupiło w terminie warte 75 mln zł obligacje ABE0622.

- Nasz bilans budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać duży bufor bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach. Przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4 – przypomniał Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB, cytowany w komunikacie.

Docelowo nowe papiery AB trafią do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku starszych emisji, będą to jedne z niewielu obligacji korporacyjnych na GPW z jednostkowym nominałem sięgającym 10 tys. zł, co w połączeniu ze strukturą inwestorów obejmujących dług na rynku pierwotnym praktycznie przesądza o nikłej płynności. Dość wspomnieć, że znajdującymi się na giełdzie od dwóch i pół roku papierami ABE1023 jeszcze nigdy nie handlowano.

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • Czerwcowa emisja AB trafiła na Catalyst

  01 sierpnia 2022
  Podobnie do starszych serii długu dystrybutora sprzętu IT, debiutującymi papierom ABE0726 o wartości 30 mln zł prawdopodobnie bardzo daleko będzie do jakiejkolwiek płynności.
  czytaj więcej
 • AB wyemituje nowe obligacje

  21 czerwca 2022
  Dystrybutor sprzętu IT chce uplasować czteroletni niezabezpieczony dług z oprocentowaniem ustalanym w oparciu o WIBOR 6M i 2,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w AB przed wykupem

  27 maja 2022
  Pomimo zbliżającego się terminu spłaty wartych 75 mln zł obligacji, dystrybutor sprzętu IT postawił na wzrost zatowarowania i zabezpieczenie przyszłej sprzedaży, co wiązało się z obniżeniem jego płynności gotówkowej do najniższego poziomu od ponad trzech lat.
  czytaj więcej
 • Rosną obroty i zyski grupy AB

  02 marca 2022
  W zakończonej 31 grudnia pierwszej połowie roku obrotowego 2021/22 dystrybutor sprzętu IT osiągnął 7,5 mld zł przychodów i 129,7 mln zł zysku EBITDA. Posiadał przy tym 620,1 mln zł dostępnego finansowania.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje