piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

AB uplasowało nowe papiery dłużne

msd | 15 lipca 2022
Z emisji czteroletnich obligacji dystrybutor sprzętu IT zebrał 30 mln zł wobec pierwotnie oczekiwanych 40 mln zł.

Za wygasające w lipcu 2026 r. niezabezpieczone papiery AB zobowiązało się płacić WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. 

- W wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych uplasowaliśmy obligacje po cenie osiąganej w 2018 oraz 2020 roku. To pokazuje, że jakościowi emitenci są doceniani przez inwestorów i wciąż mogą liczyć za relatywnie niskie marże – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor zarządzający obszarami rynków finansowych i DCM w Banku Pekao, który pełnił rolę oferującego.

Jego zdaniem, była to pierwsza z sukcesem zrealizowana emisja obligacji korporacyjnych do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, z czym – na podstawie danych gromadzonych przez Obligacje.pl – trudno się jednak do końca zgodzić.

W czerwcu AB wykupiło w terminie warte 75 mln zł obligacje ABE0622.

- Nasz bilans budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać duży bufor bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach. Przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4 – przypomniał Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB, cytowany w komunikacie.

Docelowo nowe papiery AB trafią do obrotu na Catalyst. Podobnie jak w przypadku starszych emisji, będą to jedne z niewielu obligacji korporacyjnych na GPW z jednostkowym nominałem sięgającym 10 tys. zł, co w połączeniu ze strukturą inwestorów obejmujących dług na rynku pierwotnym praktycznie przesądza o nikłej płynności. Dość wspomnieć, że znajdującymi się na giełdzie od dwóch i pół roku papierami ABE1023 jeszcze nigdy nie handlowano.

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • AB z wysokimi przepływami pieniężnymi

  24 maja 2023
  W zakończonym 31 marca III kwartale obrotowym dystrybutor sprzętu IT wypracował 305,6 mln zł cash flow operacyjnego, co pozwoliło mu na mocne ograniczenia zadłużenia. AB liczy, że w kolejnych miesiącach uda mu się też poprawić strukturę zapadalności długu, choćby poprzez refinansowanie obligacji.
  czytaj więcej
 • Chwilowy wzrost zadłużenia grupy AB

  09 marca 2023
  Dystrybutor sprzętu IT wypracował rekordowe 115 mln zł kwartalnego zysku EBITDA. Lecz konieczność zabezpieczenia towarów na okres sprzedażowego szczytu wymusiła na nim zwiększenie długu netto do niemal 0,5 mld zł w grudniu. Styczeń i luty miały już jednak przynieść istotne delewarowanie, przekonuje AB.
  czytaj więcej
 • AB przygotowane do zwiększonego popytu

  21 listopada 2022
  Po raz pierwszy wartość zapasów dystrybutora sprzętu IT przekroczyła 2 mld zł. Mimo wysokiego zatowarowania, utrzymał on dług w ryzach.
  czytaj więcej
 • AB nie dostrzega problemów z płatnościami od klientów

  21 września 2022
  Dystrybutor sprzętu IT zamknął ubiegły rok obrotowy z ponad 14 mld zł sprzedaży. Mimo niższego salda gotówki na koniec czerwca, utrzymywał dobrą sytuację finansową. Nie dostrzegał też problemów u swoich odbiorców.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje