czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

AB wyemitowało obligacje na 10,8 mln zł

msd | 24 października 2018
Papiery dokładnie tej samej wartości spółka nabyła w celu umorzenia przed kilkoma dniami. W nowej emisji wyraźnie podniesiono jednak marżę.

W ubiegłym tygodniu dystrybutor sprzętu IT nabył w celu umorzenia obligacje warte nominalnie 10,8 mln zł z emisji o całkowitej wartości 100 mln zł. Chodzi o wygasającą w sierpniu przyszłego roku serię ABE0819, której warunki emisji nie zawierają opcji przedterminowego wykupu. Chcąc zrefinansować papiery, co zapowiedziano miesiąc temu, spółka zdana jest więc na negocjacje z obligatariuszami.

Póki co, refinansowanie objęło tylko papiery na 10,8 mln zł. Spółka musiała przy tym wyraźnie podnieść kupon. Oprocentowanie pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji ustalono bowiem na WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. Dla porównania, zapadająca w przyszłym roku, także pięcioletnia i niezabezpieczona, seria ABE0819 oprocentowana jest na 1,6 pkt proc. ponad WIBOR, a poprzednia emisja, z czerwca 2017 r., oprocentowana jest na 2 pkt proc. ponad WIBOR, także przy pięcioletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia.

Nowe obligacje trafią do obrotu na GPW. Ich jednostkowy nominał ponownie ustalono na 10 tys. zł. Lecz prawdopodobnie nie to ogranicza płynność długu AB, a fakt, że emisje spółki w całości obejmowali dotychczas inwestorzy instytucjonalni.

Wyemitowaną w ubiegłym roku serią ABE0622 wciąż nie handlowano. Ostatnie transakcje, sprzed miesiąca, zawierano obligacjami ABE0720, które wyceniono wówczas na 97,4 proc. nominału. Oznaczało to 4,68 proc. rentowności brutto (2,81 pkt proc. realnej marży).

Serią ABE0819, którą spółka próbuje zrefinansować, po raz ostatni handlowano w lutym tego roku. Aktualnie jest ona kwotowana na 100,0/101,49 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o AB S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje