wtorek, 13 listopada 2018

Newsroom

AB wyemitowało obligacje na 10,8 mln zł

msd | 24 października 2018
Papiery dokładnie tej samej wartości spółka nabyła w celu umorzenia przed kilkoma dniami. W nowej emisji wyraźnie podniesiono jednak marżę.

W ubiegłym tygodniu dystrybutor sprzętu IT nabył w celu umorzenia obligacje warte nominalnie 10,8 mln zł z emisji o całkowitej wartości 100 mln zł. Chodzi o wygasającą w sierpniu przyszłego roku serię ABE0819, której warunki emisji nie zawierają opcji przedterminowego wykupu. Chcąc zrefinansować papiery, co zapowiedziano miesiąc temu, spółka zdana jest więc na negocjacje z obligatariuszami.

Póki co, refinansowanie objęło tylko papiery na 10,8 mln zł. Spółka musiała przy tym wyraźnie podnieść kupon. Oprocentowanie pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji ustalono bowiem na WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. Dla porównania, zapadająca w przyszłym roku, także pięcioletnia i niezabezpieczona, seria ABE0819 oprocentowana jest na 1,6 pkt proc. ponad WIBOR, a poprzednia emisja, z czerwca 2017 r., oprocentowana jest na 2 pkt proc. ponad WIBOR, także przy pięcioletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia.

Nowe obligacje trafią do obrotu na GPW. Ich jednostkowy nominał ponownie ustalono na 10 tys. zł. Lecz prawdopodobnie nie to ogranicza płynność długu AB, a fakt, że emisje spółki w całości obejmowali dotychczas inwestorzy instytucjonalni.

Wyemitowaną w ubiegłym roku serią ABE0622 wciąż nie handlowano. Ostatnie transakcje, sprzed miesiąca, zawierano obligacjami ABE0720, które wyceniono wówczas na 97,4 proc. nominału. Oznaczało to 4,68 proc. rentowności brutto (2,81 pkt proc. realnej marży).

Serią ABE0819, którą spółka próbuje zrefinansować, po raz ostatni handlowano w lutym tego roku. Aktualnie jest ona kwotowana na 100,0/101,49 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • AB skupiło część własnych obligacji

  19 października 2018
  Dystrybutor sprzętu IT nabył w celu umorzenia warte nominalnie 10,8 mln zł obligacje z emisji o całkowitej wartości 100 mln zł.
  czytaj więcej
 • AB planuje emisję obligacji

  26 września 2018
  Dystrybutor sprzętu IT zamierza uplasować nowe papiery dłużne na zrefinansowanie wartych 100 mln zł obligacji ABE0819.
  czytaj więcej
 • Grupa AB mniej zadłużona

  18 września 2018
  W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2017/2018 zysk netto dystrybutora sprzętu IT spadł o 10,2 proc. r/r do 61 mln zł. Wyraźnie poprawiły się jednak przepływy operacyjne, a za nimi i wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Spadek rentowności grupy AB

  06 marca 2018
  Rosnące przychody dystrybutora sprzętu IT i elektroniki użytkowej nie znajdują odzwierciedlenia w wyższych zyskach. Wierzycieli AB bardziej zainteresować może jednak poprawa przepływów operacyjnych i stabilna sytuacja bilansowa grupy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

 • Zapisy na obligacje Kruka ruszają 15 listopada

  09 listopada 2018
  Będzie można je składać do 26 listopada i ich przyjmowanie nie zostanie skrócone. Nowością jest także ustalenie minimalnego poziomu zapisu na 5 tys. zł (50 obligacji).
  czytaj więcej
 • Work Service chce zrolować obligacje

  09 listopada 2018
  Na ostatnią chwilę spółka zwołała zgromadzenia obligatariuszy dla trzech serii papierów dłużnych o łącznej wartości 44,85 mln zł. Chce zmienić ich warunki emisji, a przede wszystkim termin wykupu.
  czytaj więcej
 • Obligacje Echa dla 470 inwestorów

  23 października 2018
  W wartej 50 mln zł publicznej ofercie obligacji dewelopera złożono zapisy o wartości 51,05 mln zł. Redukcja objęła wyłącznie zlecenia nabycia składane w miniony piątek, który był ostatnim dniem zapisów.
  czytaj więcej
 • Echo Investment uplasowało obligacje na 50 mln zł

  23 października 2018
  W trwającej od 11 do 19 października publicznej ofercie deweloper wyczerpał oferowaną pulę obligacji ostatniego dnia przyjmowania zapisów – wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie spółki w poniedziałek późnym popołudniem.
  czytaj więcej

Emisje