wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

msd | 16 lipca 2018
Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.

Rada wierzycieli GetBacku chciała zmniejszenia składy rady nadzorczej windykatora z obecnych szczęściu do pięciu osób. Przedstawiciele wierzycieli, w tym przypadku głównie obligatariuszy, chcieli też by do tak okrojonej rady nadzorczej powołanych zostało trzech członków, których wskaże rada wierzycieli. Ponadto, to właśnie wierzycielom przysługiwać miałoby prawo do wskazania przewodniczącego rady nadzorczej - wynika z komunikatu przewodniczącego rady wierzycieli, który w piątek wieczorem został opublikowany przez kuratora obligatariuszy. 

W ocenie rady wierzycieli rada nadzorcza dłużnika w jej obecnym składzie nie jest w pełni funkcjonalna, co uniemożliwia należyte wykonywanie jej zadań niezbędnych do polepszenia sytuacji dłużnika. Wprowadzenie do organu nadzorczego dłużnika osób wskazanych przez radę wierzycieli pozwoliłoby również na uzyskanie wpływu na działalność dłużnika przez wierzycieli, którzy są obecnie grupą ponoszącą w największym stopniu ciężar finansowania tej działalności – poinformowano w komunikacie przewodniczącego rady wierzycieli.

Innymi słowy, rada wierzycieli GetBacku chciałaby mieć większy wpływ na radę nadzorczą GetBacku niż główny akcjonariusz spółki. Ten jednak tak sformułowanej propozycji nie przyjął. Desygnowany przez Abris Capital Partners przewodniczący rady nadzorczej zaproponował jednak wierzycielom „dalszą dyskusję” nad przedstawioną propozycją. Do rozmów dojść miałoby 18 lipca przed zaplanowanym na ten sam dzień posiedzeniem rady wierzycieli.

Rada wierzycieli GetBacku składa się z pięciu członków, w tym czterech przedstawicieli obligatariuszy. Przewodniczącym rady jest Artur Kłoczko, wieloletni współpracownik Michała Sołowowa. Pięcioosobowy skład rady wspiera też dwóch zastępców, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach, ale do głosowania dopuszczeni są dopiero podczas nieobecności któregoś z członków. 

Co do zasady, rada wierzycieli jest ciałem nadzorczo-kontrolnym w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Może ona też przedstawiać własne propozycje układowe.

GetBack znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym od 9 maja tego roku. Radę wierzycieli powołano natomiast w drugiej połowie czerwca. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się 4 lipca, kolejne zaplanowano na 18 lipca.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje