piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

msd | 16 lipca 2018
Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.

Rada wierzycieli GetBacku chciała zmniejszenia składy rady nadzorczej windykatora z obecnych szczęściu do pięciu osób. Przedstawiciele wierzycieli, w tym przypadku głównie obligatariuszy, chcieli też by do tak okrojonej rady nadzorczej powołanych zostało trzech członków, których wskaże rada wierzycieli. Ponadto, to właśnie wierzycielom przysługiwać miałoby prawo do wskazania przewodniczącego rady nadzorczej - wynika z komunikatu przewodniczącego rady wierzycieli, który w piątek wieczorem został opublikowany przez kuratora obligatariuszy. 

W ocenie rady wierzycieli rada nadzorcza dłużnika w jej obecnym składzie nie jest w pełni funkcjonalna, co uniemożliwia należyte wykonywanie jej zadań niezbędnych do polepszenia sytuacji dłużnika. Wprowadzenie do organu nadzorczego dłużnika osób wskazanych przez radę wierzycieli pozwoliłoby również na uzyskanie wpływu na działalność dłużnika przez wierzycieli, którzy są obecnie grupą ponoszącą w największym stopniu ciężar finansowania tej działalności – poinformowano w komunikacie przewodniczącego rady wierzycieli.

Innymi słowy, rada wierzycieli GetBacku chciałaby mieć większy wpływ na radę nadzorczą GetBacku niż główny akcjonariusz spółki. Ten jednak tak sformułowanej propozycji nie przyjął. Desygnowany przez Abris Capital Partners przewodniczący rady nadzorczej zaproponował jednak wierzycielom „dalszą dyskusję” nad przedstawioną propozycją. Do rozmów dojść miałoby 18 lipca przed zaplanowanym na ten sam dzień posiedzeniem rady wierzycieli.

Rada wierzycieli GetBacku składa się z pięciu członków, w tym czterech przedstawicieli obligatariuszy. Przewodniczącym rady jest Artur Kłoczko, wieloletni współpracownik Michała Sołowowa. Pięcioosobowy skład rady wspiera też dwóch zastępców, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach, ale do głosowania dopuszczeni są dopiero podczas nieobecności któregoś z członków. 

Co do zasady, rada wierzycieli jest ciałem nadzorczo-kontrolnym w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Może ona też przedstawiać własne propozycje układowe.

GetBack znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym od 9 maja tego roku. Radę wierzycieli powołano natomiast w drugiej połowie czerwca. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się 4 lipca, kolejne zaplanowano na 18 lipca.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje