środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Action przedstawił nowe propozycje układowe

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 maja 2019
Spółka znajdująca się w sanacji od blisko trzech lat proponuje obligatariuszom spłatę 57,5 proc. należności głównej, z czego część zostałaby opłacona akcjami, a być może także obligacjami zamiennymi na akcje.

Pieniężnej spłacie podlegać miałoby 40,35 proc. nominału wartych 100 mln zł obligacji, których termin upłynął w lipcu 2017 r., gdy Action od blisko roku był już w postępowaniu sanacyjnym. Spłatę zaplanowano na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Action wraca też do pomysłu konwersji części obligacyjnego zadłużenia na nowe akcje. Zamianie długu na nowy kapitał spółki podlegać miałoby 9,65 proc. należności głównej. Action zobowiązuje się też wypłacić obligatariuszom 7,5 proc. należności głównej tytułem dodatkowej raty układowej. Mogłaby zostać rozliczona na dwa sposoby – emisją obligacji zamiennych lub gotówkowo, ale dopiero po spłacie ostatniej raty na rzecz wierzycieli z grupy I, czyli po ponad siedmiu latach (płatności wobec wierzycieli z grupy I miałyby zostać rozłożone na 29 kwartalnych rat).

Na zabezpieczenie roszczeń niektórych wierzycieli, w tym obligatariuszy, Action miałby ustanowić hipotekę na nieruchomości oraz zastaw na majątku (wyposażenie magazynu – system automatycznych przenośników transportowych towarów) i zastaw na prawach z rejestracji blisko 40 znaków towarowych.

Propozycje układowe Action zakładają także, że niektórzy wierzyciele, w tym obligatariusze, będą mogli otrzymać dodatkowe płatności wynikające ze zwrotu nienależnie zapłaconego VAT-u.

Przedstawiony przez Action projekt propozycji układowych, jak podano, ma opierać się na uzgodnieniach z wierzycielami, o których spółka informowała miesiąc temu.

W zakresie rozwiązań szczegółowych, innych niż zasadnicze parametry spłaty wierzytelności układowych, projekt propozycji układowych nie ma charakteru ostatecznego. W intencji spółki przedmiotowy projekt, w zakresie ww. rozwiązań szczegółowych, stanowi podstawę do końcowych uzgodnień z wierzycielami w ramach procesu negocjacyjnego – podał Action.

Warte 100 mln zł obligacje ACT0717 na rynku pierwotnym obejmowały instytucje finansowe. Inwestorzy detaliczni mogli wejść w ich posiadanie wyłącznie na Catalyst.

Action znajduje się w sanacji do początku sierpnia 2016 r. Pierwotnie spółka oczekiwała głosowania nad układem jeszcze w 2017 r. Później wskazywała na pierwszą połowę 2018 r. W ostatniej wersji był to zaś I kwartał 2019 r.

Jedna z ostatnich propozycji układowych Actionu, które ujawniono, zakładała jednorazową spłatę 37,86 proc. należności głównej wobec wierzycieli finansowych, w tym obligatariuszy.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje