sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Wydane obligatariuszom akcje Actiona trafiły na GPW

msd | 03 września 2021
W piątek do giełdowego obrotu trafiły akcje Actiona, które zostały przydzielone obligatariuszom w ramach realizacji postanowień układu. Przy aktualnej wycenie akcji obligacyjny kapitał byłyby zaspokojony w około trzech czwartych. Nieliczni inwestorzy mogą nawet mówić o niemałych zyskach.

GPW wprowadziła w piątek do obrotu 2,97 mln z 3,02 mln akcji serii D, które Action wyemitował na rzecz obligatariuszy w ramach układowej konwersji części wierzytelności. Na każdą obligację ACT0717 o nominale 10 tys. zł przypadło 308 nowych akcji po cenie emisyjnej 3,14 zł za sztukę. W pierwszych godzinach piątkowego handlu walory Actiona były jednak wyceniane po 11,10-12,15 zł za sztukę.

W styczniu tego roku spółka jednorazowo wypłaciła obligatariuszom 40,35 proc. kapitału. Jeśli więc hipotetycznie przyjąć, że wierzyciele sprzedawaliby otrzymane akcje po piątkowych cenach, stopień ich zaspokojenia wzrósłby już do 74,5-77,8 proc. Oczywiście z pominięciem kwestii związanych z ubocznymi płatnościami, przewlekłością postępowania układowego, czy wreszcie szeroko rozumianych utraconych korzyści.

W 2017 r., na niedługo przed wycofaniem z obrotu, obligacje ACT0717 dość regularnie wyceniane były w okolicach 20-30 proc. Inwestorzy, którzy decydowali się wówczas na ich zakup, dziś mogą mówić o zyskach sięgających i 250 proc. Takich osób nie było jednak wiele, ponieważ nowe akcje serii D Actiona zarejestrowano na 112 rachunkach inwestycyjnych, z czego spora część należy zapewne do inwestorów instytucjonalnych, którzy w 2014 r. obejmowali dług spółki na rynku pierwotnym. 

Obok otrzymanej dotychczas gotówki i akcji, obligatariusze Actiona nadal mają szanse na dodatkową ratę, obejmującą 7,5 proc. kapitału. Zgodnie z postanowieniami układu, mogłaby ona przyjąć na przykład formę potrącenia wierzytelności w ramach emisji obligacji zamiennych na akcje.

Postępowanie sanacyjne Actiona ruszyło 1 sierpnia 2016 r., na 11 miesięcy przed terminem wykupu wartych 100 mln zł obligacji. Do zatwierdzenia układu przez sąd doszło dopiero po czterech latach, w sierpniu 2020 r. Prawomocności nabrał on cztery miesiące później. 

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium