środa, 27 października 2021

Newsroom

Action spłacił 40 proc. nominału z obligacji

msd | 29 stycznia 2021
Spółka przekazała inwestorom w piątek 40,35 proc. należności głównej z wartych 100 mln zł obligacji, których termin spłaty minął w lipcu 2017 r.

Zgodnie ze styczniową zapowiedzią, Action przelał na konta obligatariuszy 40,35 mln zł kapitału wynikającego z objętych układem papierów dłużnych ACT0717. Fakt wpływu pieniędzy na rachunek potwierdziliśmy u jednego z obligatariuszy.

Termin spłaty wartych 100 mln zł papierów upłynął w lipcu 2017 r., lecz już rok wcześniej (1 sierpnia 2016 r.) spółka weszła na drogę postępowania sanacyjnego, które zakończyło się przyjęciem i uprawomocnieniem układu dopiero pod koniec 2020 r.

Zawarty z wierzycielami układ zakłada spłatę 57,5 proc. obligacji ACT0717, z czego 40,35 proc. w formie gotówkowej. Kolejne 9,65 proc. kapitału podlegać ma konwersji na akcje (308 szt. na jedną obligację), a pozostałe 7,5 proc. może przyjąć formę dodatkowej raty, na przykład w formie potrącenie wierzytelności w ramach emisji obligacji zamiennych na akcje. 

Pozostała część obligacyjnego długu oraz odsetki ulegają umorzeniu.

Niemal wszystkie obligacje Actionu znajdowały się w portfelach inwestorów instytucjonalnych. W 2017 r. na niedługo przed wycofaniem papierów z giełdowego obrotu regularnie wyceniano je w okolicach 18-30 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Action S.A. w restrukturyzacji

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium