czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Action kończy postępowanie sanacyjne

msd | 17 grudnia 2020
Po blisko 4,5 latach postępowania sanacyjnego układ zawarty pomiędzy dystrybutorem sprzętu IT a jego wierzycielami stał się prawomocny.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie oddalające zażalenie naczelnika urzędu skarbowego na decyzję sądu niższej instancji o zatwierdzeniu układu Actionu z wierzycielami. Tym samym sierpniowe postanowienie o zatwierdzenie układu stało się prawomocne, wynika z komunikatu spółki, która podała, że „może przystąpić do wykonywania układu zawartego z wierzycielami”.

Układ przyjęty w styczniu tego roku, a zatwierdzony w sierpniu, czyli po czterech latach trwania postępowania sanacyjnego, zakłada, że do właścicieli wartych 100 mln zł obligacji Actionu wróci w gotówce 40,35 proc. należności głównej oraz 9,65 proc. w ramach konwersji długu na nowe akcje. Warunki układu przewidują też możliwość zaspokojenia dodatkowych 7,5 proc.

Wyemitowane w 2014 r. obligacje Actionu o wartości 100 mln zł miały wygasać w lipcu 2017 r., lecz w międzyczasie – 1 sierpnia 2016 r. – spółka weszła na drogę postępowania sanacyjnego. Papiery dłużne dystrybutora znajdowały się niemal wyłącznie w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium