wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Action ustalił z wierzycielami główne warunki spłaty

msd | 12 kwietnia 2019
Po ponad dwóch i pół latach spółka dokonała „zasadniczych ustaleń z częścią wierzycieli” w sprawie warunków spłaty zobowiązań układowych.

Action, który od sierpnia 2016 r. znajduje się w postępowaniu sanacyjnym, ustalił ze swoimi wierzycielami warunki spłaty zobowiązań w ramach układu. Szczegółów spółka jednak nie ujawnia. 

Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji pozwalają uznać, że spółka wypracowała wraz z jej wierzycielami, reprezentującymi większość wymaganą do zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, akceptowalne dla spółki i tych wierzycieli główne warunki spłaty zobowiązań w ramach układu – poinformował Action

Poczynione ustalenia bynajmniej nie oznaczają, że do głosowania nad układem dojdzie lada dzień. Teraz przed spółką i jej wierzycielami kolejne rozmowy.

(…) Spółka przystąpi do uzgadniania szczegółowych warunków propozycji układowych będących przedmiotem głosowania wierzycieli – podano także. 

Pierwotnie Action oczekiwał głosowania nad układem jeszcze w 2017 r. Później spółka wskazywała na pierwszą połowę 2018 r. W ostatniej wersji wskazywano zaś na I kwartał 2019 r.

Wśród wchodzących do układu zobowiązań znajdą się także warte 100 mln zł obligacje, które pierwotnie miały wygasać w lipcu 2017 r.

Jedna z ostatnich propozycji układowych Actionu, które ujawniono, zakładała jednorazową spłatę 37,86 proc. należności głównej wobec wierzycieli finansowych (w tym obligatariuszy). Wierzyciele spółki żądali jednak 54 proc. zaspokojenia, ale w ratach. 

Więcej wiadomości o Action S.A.

 • Action przedstawił nowe propozycje układowe

  10 maja 2019
  Spółka znajdująca się w sanacji od blisko trzech lat proponuje obligatariuszom spłatę 57,5 proc. należności głównej, z czego część zostałaby opłacona akcjami, a być może także obligacjami zamiennymi na akcje.
  czytaj więcej
 • WSA uwzględnił skargę Action w sprawie decyzji skarbówki

  13 marca 2019
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o decyzję skarbówki, która miała być jedną z przyczyn problemów finansowych Action.
  czytaj więcej
 • Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

  30 października 2018
  Jak wynika z raportu przygotowanego przez SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja w III kwartale liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 60 proc. r/r do 138. Bynajmniej nie rośnie ich skuteczność.
  czytaj więcej
 • Action obniżył prognozy

  25 października 2018
  Zamiast 11,3 mln zł zysku EBITDA w IV kwartale znajdujący się w postępowaniu restrukturyzacyjnym dystrybutor sprzętu spodziewa się 2,7 mln zł zysku EBITDA. W kolejnych latach prognozowane wyniki także obniżono.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Henryk Kania wrócił do zarządu ZM Kania

  17 czerwca 2019
  Rada nadzorcza spółki odwołała Grzegorza Minczanowskiego ze stanowiska prezesa i powierzyła mu pełnienie obowiązków wiceprezesa. Pełnienie obowiązków prezesa na okres trzech miesięcy powierzono zaś Henrykowi Kani.
  czytaj więcej
 • Statimie wyparowało 74 proc. kapitałów własnych

  17 czerwca 2019
  Biegły rewident nakazał windykacyjnej spółce ponowną wycenę wierzytelności, stąd jej zeszłoroczny zysk netto w kwocie 7,9 mln zł po audycie zamienił się w 12,5 mln zł straty. Statima od miesiąca czeka na otwarcie postępowania układowego. Sąd wciąż nie wydał decyzji, a spółka na razie nie ujawnia propozycji układowych.
  czytaj więcej
 • Statima nie wykupiła kolejnej serii obligacji

  12 kwietnia 2019
  Zgodnie z przewidywaniami, windykator nie spłacił wartych 3,53 mln zł obligacji serii B. Spółka składa natomiast kolejne obietnice dotyczące wykupu zaległych długów.
  czytaj więcej
 • Polski Solar Holding spłaca obligacje jak chce

  11 kwietnia 2019
  Być może trafniej byłoby napisać nawet, że spółka obligacji po prostu nie spłaca, bo z 1,59 mln zł długu, którego termin spłaty minął w grudniu, obligatariusze otrzymali do tej pory tylko 10 proc. nominału.
  czytaj więcej

Emisje