wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Action ustalił z wierzycielami główne warunki spłaty

msd | 12 kwietnia 2019
Po ponad dwóch i pół latach spółka dokonała „zasadniczych ustaleń z częścią wierzycieli” w sprawie warunków spłaty zobowiązań układowych.

Action, który od sierpnia 2016 r. znajduje się w postępowaniu sanacyjnym, ustalił ze swoimi wierzycielami warunki spłaty zobowiązań w ramach układu. Szczegółów spółka jednak nie ujawnia. 

Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji pozwalają uznać, że spółka wypracowała wraz z jej wierzycielami, reprezentującymi większość wymaganą do zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, akceptowalne dla spółki i tych wierzycieli główne warunki spłaty zobowiązań w ramach układu – poinformował Action

Poczynione ustalenia bynajmniej nie oznaczają, że do głosowania nad układem dojdzie lada dzień. Teraz przed spółką i jej wierzycielami kolejne rozmowy.

(…) Spółka przystąpi do uzgadniania szczegółowych warunków propozycji układowych będących przedmiotem głosowania wierzycieli – podano także. 

Pierwotnie Action oczekiwał głosowania nad układem jeszcze w 2017 r. Później spółka wskazywała na pierwszą połowę 2018 r. W ostatniej wersji wskazywano zaś na I kwartał 2019 r.

Wśród wchodzących do układu zobowiązań znajdą się także warte 100 mln zł obligacje, które pierwotnie miały wygasać w lipcu 2017 r.

Jedna z ostatnich propozycji układowych Actionu, które ujawniono, zakładała jednorazową spłatę 37,86 proc. należności głównej wobec wierzycieli finansowych (w tym obligatariuszy). Wierzyciele spółki żądali jednak 54 proc. zaspokojenia, ale w ratach. 

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje