czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Agencja S&P obniżyła rating Cyfrowego Polsatu

msd | 21 grudnia 2022
S&P Global Ratings ścięło długoterminową ocenę Cyfrowego Polsatu w walucie zagranicznej i lokalnej z BB+ do BB. Jej perspektywę zmieniło z negatywnej na stabilną.

Swoją decyzję agencja opiera przede wszystkim o spodziewany szybki wzrost zlewarowania medialno-telekomunikacyjnego koncernu z powodu wejścia w segment zielonej energii, który wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Według S&P, w przyszłym Cyfrowy Polsat osiągnie więc ujemne wolne przepływy operacyjne, a jego wskaźnik długu netto do EBITDA znajdzie się w okolicach 4,0x, by w dwóch kolejnych latach utrzymać się na podwyższonym poziomie, rzędu 3,5-4,0x. 

Ponadto, agencja zauważa również ryzyko związane z koniecznością zrefinansowania 6,2 mld zł kredytu zapadającego w 2024 r. oraz rosnące koszty odsetkowe Cyfrowego Polsatu. Jej zdaniem, pokrycie odsetek wynikiem EBITDA w latach 2023-2024 spadnie do 3,5-4,0x ze spodziewanych 4,3x w 2022 r. oraz zrealizowanych 14x w 2021 r. 

Według S&P, w najbliższych 12 miesiącach przychody grupy Cyfrowego Polsatu wzrosną o 5-7 proc., a marża EBITDA utrzyma się w okolicach 26-27 proc. Pierwszych większych zysków grupy z segmentu zielonej energii agencja spodziewa się dopiero w 2024 r. 

Z kolei zapowiedzianą właśnie emisję obligacji o wartości 2,7 mld zł S&P odbiera jako potwierdzenie zdolności Cyfrowego Polsatu do zaciągania długu.

W ostatnich dniach spółka zapowiedziała wyemitowanie siedmioletnich zrównoważonych papierów z 3,85 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M (w przeddzień wybuchu pandemii CPS plasował dług przy 1,65 pkt proc. marży). Wpływy z wartych do 2,67 mld zł obligacji trafią między innymi na refinansowanie dwóch starszych serii CPS0426 oraz CPS0227, które na Catalyst kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,39 i 97,98 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi