czwartek, 20 lutego 2020

Newsroom

Akt oskarżenia w obligacyjnej piramidzie Horcus Investment Group

msd | 27 lutego 2019
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, które miały dopuścić się oszustw na szkodę ponad 700 inwestorów. Wartość szkody ustalono na ponad 36,5 mln zł.

Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom związanym z przestępczą działalnością Horcus Investments Group S.A. i spółek z nią powiązanych – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Aktem oskarżenia, jak wskazano, objęto członków organów spółek z grupy Horcus, osoby faktycznie kierujące jej działalnością, a także pełnomocników oraz pośredników oferujących obligacje.

Z ustaleń śledztwa wynika, że spółka Horcus Investment Group emitowała obligacje od grudnia 2014 r. Natomiast osoby wchodzące w skład jej zarządu oraz osoby faktycznie kierujące jej działalnością „wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji”. Według prokuratury inwestorom podawano „nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji”.

Inwestorzy byli zapewniani o braku ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwie dokonywanych transakcji. Na stronie internetowej Horcus, w folderach reklamowych i materiałach subskrypcyjnych do niektórych serii obligacji, poza inwestycjami w tzw. Willę Biruta, przedstawiano szereg nieruchomości, w sposób sugerujący, że spółka jest ich właścicielem, jak też informacji o realizowanych przez spółkę projektach, m.in. inwestycja w luksusowe apartamenty we Francji, hotel w Karpaczu, czy projekty energetyczne – wyjaśnia prokuratura.

Spółka, jak ustalono, w rzeczywistości nie prowadziła inwestycji, którymi się chwaliła, a prezentowane nieruchomości nawet nie należały do niej. Wpływy z emisji obligacji miały zaś być „transferowane np. pod pozorem pożyczek do innych podmiotów i osób związanych ze spółkami z grupy Horcus”.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustw na szkodę obligatariuszy Horcus Investments Group S.A i Q Group S.A oraz na szkodę ponad 700 inwestorów. Łączna wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem to kwota ponad 36,5 miliona złotych – podaje prokuratura.

Oskarżeni mają odpowiedzieć także za pranie brudnych pieniędzy. Jak podano, transferowali oni środki finansowe pochodzące z przestępstw do innych podmiotów, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia. Ponadto nabywali wartościowe obrazy, które następnie sprzedawali za pośrednictwem domu aukcyjnego.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oskarżeni dopuścili się również przestępstw z ustawy o obligacjach, polegających na nie udostępnianiu rocznych sprawozdań finansowych spółki wraz z opinią biegłego rewidenta oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości polegających na nie sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółki  i nie przedłożeniu go do akt rejestrowych. Swoim zachowaniem wyczerpali również znamiona przestępstw z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prowadzili oni bowiem działalność maklerską bez wymaganego zezwolenia – podano.

Dotychczas prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na ponad 16 mln zł.

Obecnie głowni podejrzani, w tym wymienieni przez prokuraturę Mirosława B., Robert B., Sławomir K. i Roman P. przebywają w aresztach śledczych. Jak podano, grożą im kary łączne 20 lat pozbawienia wolności. 

Pozostali podejrzani objęci są natomiast wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, w tym dozorami policji, poręczeniami majątkowymi i zakazami opuszczania kraju.

Aktualnie w toku pozostaje jeszcze odrębne postępowanie, w ramach którego „badane są wątki śledztwa dotyczące m.in. odpowiedzialności osób, które oferowały do sprzedaży obligacje grupy Horcus”. W śledztwie tym status podejrzanych posiada 10 osób.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • UOKiK ostrzega przed wekslami

  13 lutego 2020
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ryzyku inwestowania w weksle, które zyskują na popularności po zmianach w prawie, które zaszły na rynku obligacji. UOKiK nie wyklucza też wszczęcia postępowań wyjaśniających.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej
 • Rejestr obligacji rośnie powoli

  07 lutego 2020
  Spółki na razie nie spieszą się ze zgłoszeniem do KDPW emisji obligacji uplasowanych przed 1 lipca 2019 r. Ustawowo mają na to czas do końca pierwszego kwartału tego roku.
  czytaj więcej

Emisje