czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Alior Bank emituje obligacje SNP na 400 mln zł

msd | 01 czerwca 2023
Za trzyletni nieuprzywilejowany dług bank zapłaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. Adresowana do inwestorów instytucjonalnych oferta prowadzona jest w czwartek i piątek, ale została poprzedzona budową książki popytu.

W dniach 1-2 czerwca Alior Bank prowadzi ofertę emisję obligacji typu senior non-preferred, które pomogą mu wypełnić wymóg MREL. Co prawda warta 400 mln zł oferta prowadzona jest w trybie publicznym na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, ale została już poprzedzona budową książki popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W pierwszej kolejności papiery trafią więc do tych inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu.

Przydział długu przewidziano na 5 marca, a dzień jego emisji ustalono na 26 czerwca. Kilka dni później papiery powinny trafić do obrotu na GPW, gdzie najpewniej handel nimi ograniczy się do inwestorów instytucjonalnych (nominał każdej obligacji wyniesie 400 tys. zł).

Na GPW notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Alior Banku pochodzące z lat 2015-2017, lecz jedna z nich znajduje się wyłącznie na rynku hurtowym. Najkrótsza seria ALR0524 z 3 pkt proc. marży kwotowana jest na 102,0/102,8 proc. nominału (bid/ask), w tym przypadku ustalonego jeszcze na 1 tys. zł.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst