środa, 04 października 2023

Newsroom

Alior Bank emituje obligacje SNP na 400 mln zł

msd | 01 czerwca 2023
Za trzyletni nieuprzywilejowany dług bank zapłaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. Adresowana do inwestorów instytucjonalnych oferta prowadzona jest w czwartek i piątek, ale została poprzedzona budową książki popytu.

W dniach 1-2 czerwca Alior Bank prowadzi ofertę emisję obligacji typu senior non-preferred, które pomogą mu wypełnić wymóg MREL. Co prawda warta 400 mln zł oferta prowadzona jest w trybie publicznym na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, ale została już poprzedzona budową książki popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W pierwszej kolejności papiery trafią więc do tych inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu.

Przydział długu przewidziano na 5 marca, a dzień jego emisji ustalono na 26 czerwca. Kilka dni później papiery powinny trafić do obrotu na GPW, gdzie najpewniej handel nimi ograniczy się do inwestorów instytucjonalnych (nominał każdej obligacji wyniesie 400 tys. zł).

Na GPW notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Alior Banku pochodzące z lat 2015-2017, lecz jedna z nich znajduje się wyłącznie na rynku hurtowym. Najkrótsza seria ALR0524 z 3 pkt proc. marży kwotowana jest na 102,0/102,8 proc. nominału (bid/ask), w tym przypadku ustalonego jeszcze na 1 tys. zł.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

 • Pozytywna perspektywa ratingu Alior Banku

  29 sierpnia 2023
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku Alior Bank S.A. ze stabilnej na pozytywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie 'BB'.
  czytaj więcej
 • Dobre czasy Alior Banku

  02 sierpnia 2023
  Przekraczająca 6 proc. marża odsetkowa i niecałe 1 proc. kosztów ryzyka pozwoliły bankowi osiągnąć rekordowe 506 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale. Według zarządu Aliora, druga połowa roku zapowiada się optymistycznie pod względem wyników i bez potrzeby emisji obligacji pod tegoroczny wymóg MREL.
  czytaj więcej
 • Nowe obligacje Alior Banku w obrocie

  30 czerwca 2023
  W pierwszej godzinie handlu nie zawarto żadnych transakcji ani nie złożono żadnych zleceń. I ten stan może się utrzymać nawet przez trzy lata.
  czytaj więcej
 • Alior dostał wyższy rating

  27 czerwca 2023
  Agencja Standard & Poor’s podniosła długoterminową ocenę Alior Banku z BB do BB+ i utrzymała ocenę kredytową na poziomie B.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej