niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Altus dostał 13 zawiadomień o zajęciu majątku; GetBack z raportem rocznym

ems | 22 lipca 2020
Decyzje o zajęciu praw majątkowych o wartości 134,7 mln zł każde zostały podjęte przez sąd na wniosek GetBacku. Altus TFI nie zgadza się z decyzjami.

Decyzje o zajęciu praw zostały doręczone do Altus TFI i tuzina jego funduszy, ale Altus oświadczył, że nie otrzymał wcześniej postanowienia sądu w tej sprawie. Zdaniem Altusa chodzi o roszczenia GetBacku o łącznej wartości 134,64 mln zł, ale Altus nie otrzymał pozwu w tej sprawie.

Altus uznaje działania GetBack za bezprawne i zamierza dochodzić roszczeń odszkodowawczych oraz ochrony przed działaniami windykatora.

W piątek GetBack opublikował raport roczny za 2018 r., którego publikację pierowtnie zapowiadał na sierpień ub.r.

Wartość aktywów podliczono w raporcie na 1,28 mld zł, a zobowiązań układowych na 2,55 mld zł plus 781 mln zł zobowiązań krótkoterminowych.

W lutym tego roku uprawomocnił się układ GetBacku z wierzycielami, który zakłada, że właściciele niezabezpieczonych obligacji spółki otrzymają zwrot 25 proc. nominału długu w osiem lat. Spółka zapowiedziała jednak przyspieszenie pierwszych płatności, które początkowo miały trafić do obligatariuszy dopiero we wrześniu 2021 r.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje