czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Anwim uplasował obligacje warte 65 mln zł

msd | 17 listopada 2023
Za trzyletnie papiery spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, której wysokość podniesiono o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji sprzed dwóch i trzech lat.

Podobnie jak w przeszłości, wyemitowane przez Anwim papiery zabezpieczone są poręczeniem spółki zależnej Esppol Trade.

Na rynku pierwotnym wart 65 mln zł dług trafił do 31 inwestorów, którzy w ciągu najbliższych trzech miesięcy mają zyskać możliwość giełdowego obrotu obligacjami.

Przydział papierów poprzedzony został częściowym odkupem wygasającej w grudniu serii ANW1223. Przed tygodniem Anwim nabył w celu umorzenia papiery za 23,62 mln zł, zmniejszając wartość długu wygasającego 18 grudnia do 26,38 mln zł.

W piątek późnym popołudniem obligacje ANW1223 kwotowane były na 99,05/100,1 proc. nominału (bid/ask). Co prawda na Catalyst znajduje się jeszcze jedna seria długu Anwimu, ale nie handlowano nią od grudnia zeszłego roku, a jej arkusze ofert kupna i sprzedaży utrzymują się puste.

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

 • Anwim ze stratą w I kwartale

  13 maja 2024
  Paliwowa grupa miała 15,3 mln zł straty netto w I kwartale. Pomimo poprawy przepływów operacyjnych i spadku zobowiązań odsetkowych netto, nie udało jej się obniżyć wskaźnika zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Straty osłabiły wypłacalność Anwimu

  27 lutego 2024
  Przychody paliwowej grupy spadły o 16 proc. r/r w IV kwartale, a jej rachunek wyników wykazywał w tym czasie straty, istotnie pogarszając relację długu netto do EBITDA.
  czytaj więcej
 • Listopadowa emisja Anwimu trafiła na Catalyst

  20 grudnia 2023
  Paliwowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 65 mln zł obligacje, których warunki zobowiązują ją do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.
  czytaj więcej
 • Niełatwy kwartał Anwimu

  24 listopada 2023
  Przy rosnących obrotach paliwowa grupa zanotowała gwałtowny spadek rentowności sprzedaży, a do tego musiała się mierzyć z wysokimi stratami na instrumentach pochodnych, kończąc III kwartał na minusie. Także pod względem przepływów operacyjnych, co prowadziło do wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst