niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Anwim uplasował obligacje warte 65 mln zł

msd | 17 listopada 2023
Za trzyletnie papiery spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, której wysokość podniesiono o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji sprzed dwóch i trzech lat.

Podobnie jak w przeszłości, wyemitowane przez Anwim papiery zabezpieczone są poręczeniem spółki zależnej Esppol Trade.

Na rynku pierwotnym wart 65 mln zł dług trafił do 31 inwestorów, którzy w ciągu najbliższych trzech miesięcy mają zyskać możliwość giełdowego obrotu obligacjami.

Przydział papierów poprzedzony został częściowym odkupem wygasającej w grudniu serii ANW1223. Przed tygodniem Anwim nabył w celu umorzenia papiery za 23,62 mln zł, zmniejszając wartość długu wygasającego 18 grudnia do 26,38 mln zł.

W piątek późnym popołudniem obligacje ANW1223 kwotowane były na 99,05/100,1 proc. nominału (bid/ask). Co prawda na Catalyst znajduje się jeszcze jedna seria długu Anwimu, ale nie handlowano nią od grudnia zeszłego roku, a jej arkusze ofert kupna i sprzedaży utrzymują się puste.

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst