piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Anwim wyemituje obligacje do 65 mln zł

msd | 08 listopada 2023
Zaplanowana na 16 listopada emisja nowego długu paliwowej spółki poprzedzi grudniowy wykup papierów ANW1223 o wartości 50 mln zł.

Jak na razie Anwim nie zdradza warunków emisji, za wyjątkiem tego, że papiery ponownie zabezpieczone zostaną poręczeniem spółki zależnej Esppol Trade.

Oferta przeprowadzona zostanie w ramach istniejącego programu do 150 mln zł, z którego Anwim pozyskał dotychczas 75 mln zł w dwóch emisjach. Jedna z nich wygasać będzie 18 grudnia tego roku.

Według wynikających z nowych obowiązków informacyjnych szacunków Anwimu, na koniec grudnia zobowiązania finansowe jego grupy kapitałowej wyniosą 479,6 mln zł, by do 16 listopada przyszłego roku wzrosnąć do 668 mln zł. 

A ostatniej transakcji obligacje ANW1223, wyceniane były na 100,19 proc. nominału. W obrocie znajduje się też o rok dłuższa seria obligacji Anwimu (również z 4-proc. marżą), ale nie handlowano nią od grudnia zeszłego roku.

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

 • Listopadowa emisja Anwimu trafiła na Catalyst

  20 grudnia 2023
  Paliwowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 65 mln zł obligacje, których warunki zobowiązują ją do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.
  czytaj więcej
 • Niełatwy kwartał Anwimu

  24 listopada 2023
  Przy rosnących obrotach paliwowa grupa zanotowała gwałtowny spadek rentowności sprzedaży, a do tego musiała się mierzyć z wysokimi stratami na instrumentach pochodnych, kończąc III kwartał na minusie. Także pod względem przepływów operacyjnych, co prowadziło do wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Insiderzy z Anwimu ponownie wzięli udział w emisji

  21 listopada 2023
  Podczas wartej 65 mln zł emisji Anwimu cztery osoby powiązane ze spółką kupiły jej obligacje o łącznej wartości 8,1 mln zł.
  czytaj więcej
 • Anwim uplasował obligacje warte 65 mln zł

  17 listopada 2023
  Za trzyletnie papiery spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, której wysokość podniesiono o 0,4 pkt proc. w stosunku do emisji sprzed dwóch i trzech lat.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst