sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Archicom planuje emisję obligacji

msd | 08 stycznia 2020
Wrocławski deweloper zamierza wypuścić nowe papiery dłużne do 28 lutego. Szczegółowe warunki emisji, w tym jej wartość i oprocentowanie, zostaną ustalone podczas budowy księgi popytu.

Na razie Archicom zdradza jedynie, że będą to niezabezpieczone obligacje, które spółka wyemituje w ramach programu do 250 mln zł. W związku z ofertą deweloper nie zamierza sporządzać prospektu, ani memorandum informacyjnego.

Nowe obligacje mają zostać wyemitowane do 28 lutego, zaś o realizacji tych planów spółka zobowiązała się poinformować do 20 lutego.

W pierwszej połowie marca Archicom ma do wykupu obligacje o wartości 49,5 mln zł.

W ostatniej emisji, z czerwca ubiegłego roku, deweloper uplasował niezabezpieczone czteroletnie papiery na 60 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży (o 0,4 pkt proc. więcej niż w podobnej emisji zamkniętej rok wcześniej).

Wygasającymi w marcu papierami ARH0320 nie handlowano od 18 miesięcy. Dwiema pozostałymi seriami znajdującymi się na Catalyst do handlu dochodzi sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje