piątek, 22 października 2021

Newsroom

Archicom wypłaci zaliczkową dywidendę

msd | 08 października 2021
Kontrolowany przez Echo Investment deweloper wypłaci akcjonariuszom 31,8 mln zł zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za 2021 r.

Środki mają trafić do akcjonariuszy 26 listopada. Warunkiem ich wypłaty jest uzyskanie zgody rady nadzorczej.

Większość z 31,8 mln zł dywidendy zaliczkowej Archicomu trafi do Echa Investment, który od niedawna kontroluje 66 proc. akcji wrocławskiego dewelopera. Na skutek przejęcia, Archicom ma nie tylko nowego właściciela, ale i stał się jednym z obligatariuszy Echa. Nie przesądzając, wrocławska spółka mogłaby więc także rozliczyć część dywidendy dla nowego właściciela poprzez potrącenie wierzytelności z obligacyjnym długiem.

Grupa Archicomu zakończyła I półrocze z 219,1 mln zł wolnych środków pieniężnych, które z naddatkiem pokrywały jej krótkoterminowe zobowiązania (bez zaliczek od klientów). 

Na Catalyst notowane są trzy z pięciu serii obligacji Archicomu. Za cztery miesiące spółka będzie musiała spłacić największą serię ARH0222 o wartości 90 mln zł. 

Zależnie od serii, do giełdowego handlu papierami dewelopera dochodzi tylko sporadycznie lub wręcz wcale.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst