środa, 25 maja 2022

Newsroom

Archicom wypłaci zaliczkową dywidendę

msd | 08 października 2021
Kontrolowany przez Echo Investment deweloper wypłaci akcjonariuszom 31,8 mln zł zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za 2021 r.

Środki mają trafić do akcjonariuszy 26 listopada. Warunkiem ich wypłaty jest uzyskanie zgody rady nadzorczej.

Większość z 31,8 mln zł dywidendy zaliczkowej Archicomu trafi do Echa Investment, który od niedawna kontroluje 66 proc. akcji wrocławskiego dewelopera. Na skutek przejęcia, Archicom ma nie tylko nowego właściciela, ale i stał się jednym z obligatariuszy Echa. Nie przesądzając, wrocławska spółka mogłaby więc także rozliczyć część dywidendy dla nowego właściciela poprzez potrącenie wierzytelności z obligacyjnym długiem.

Grupa Archicomu zakończyła I półrocze z 219,1 mln zł wolnych środków pieniężnych, które z naddatkiem pokrywały jej krótkoterminowe zobowiązania (bez zaliczek od klientów). 

Na Catalyst notowane są trzy z pięciu serii obligacji Archicomu. Za cztery miesiące spółka będzie musiała spłacić największą serię ARH0222 o wartości 90 mln zł. 

Zależnie od serii, do giełdowego handlu papierami dewelopera dochodzi tylko sporadycznie lub wręcz wcale.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Archicom znów bez długu netto

  24 maja 2022
  Kontrolowany przez Echo Investment wrocławski deweloper czwarty kwartał z rzędu utrzymał przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Góra gotówki w Atalu

  24 maja 2022
  Po kolejnym kwartale wysokich przepływów operacyjnych deweloperska grupa miała prawie 686 mln zł środków pieniężnych. Po raz pierwszy w giełdowej historii Atalu przekraczały one wartość posiadanego zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej
 • Dom Development spokojny o przyszłość

  23 maja 2022
  Już po raz ósmy z rzędu deweloper zamknął kwartał z gotówką netto, wyrażając przekonanie, że do kryzysu na rynku mieszkaniowym jest bardzo daleko. Na znak bardzo dobrej kondycji finansowej chce wypłacić ponad 268 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej