czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Arrinera przelała środki na zaległy wykup obligacji

msd | 08 czerwca 2017
Pieniądze, jak zapewnia spółka, trafiły na razie do brokera, który ma zająć się rozliczeniem wykupu. Wypłata dla obligatariuszy ma nastąpić „niezwłocznie”.

Termin spłaty wartych 2,05 mln zł obligacji minął 10 maja. Obligatariusze prawdopodobnie otrzymają więc zwrot zainwestowanych środków z miesięcznym opóźnieniem. Jeszcze w maju Arrinera informowała, że wykup nastąpi nie później niż 10 czerwca. Spółka ma szanse zmieścić się w terminie. Na razie przelała pieniądze na konto domu maklerskiego, który na podstawie nowo zawartej umowy zająć się ma ich rozksięgowaniem na rachunki inwestorów.

Przeniesienie ewidencji obligacji do innego domu maklerskiego Arrinera ponownie tłumaczy „koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji”. Wcześniej problemy z wykupem spółka tłumaczyła bowiem kłopotami HFT Brokers, któremu KNF cofnęła licencję na wykonywanie działalności maklerskiej.

Obligacje serii B zostały uplasowane dwa lata temu w ramach publicznej oferty memorandowej. Dług oprocentowany jest na 9,5 proc. Na rynku pierwotnym objęło go 78 inwestorów, w tym 72 osoby fizyczne. Obligacje nie były notowane na Catalyst.

Po terminie wykupu papierów serii B Arrinera uplasowała nowe obligacje na 2 mln zł i zapowiedziała jeszcze jedną emisję, tym razem na 1,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Arrinera S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje