piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Atal rozważa emisję nowych obligacji

msd | 07 sierpnia 2020
Deweloper przymierza się do uplasowania nowych papierów dłużnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Potencjalna emisja trafi tylko do profesjonalnych inwestorów.

Nowy dług zostałby uplasowany w ramach przyjętego w lutym programu emisji do 150 mln zł, którego adresatem mają być wyłącznie inwestorzy kwalifikowani.

„Ostateczna decyzja w sprawie emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunków zostanie podjęta przez zarząd spółki, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu” – poinformował Atal.

Dotychczas podobne komunikaty Atalu o rozważanej emisji zwykle oznaczały, że faktycznie do niej dochodziło. Na razie bliższe warunki potencjalnej oferty nie zostały ujawnione.

W ostatniej emisji, zamkniętej we wrześniu ubiegłego roku, Atal uplasował warte 100 mln zł niezabezpieczone papiery o dwuletnim okresie spłaty, za które płaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Atalu o łącznej wartości 340 mln zł i terminach spłaty od października tego roku do września przyszłego roku. Zapadającymi 25 października papierami na 70 mln zł nie dochodzi do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje