piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Atal uplasował emisję obligacji

msd | 25 października 2018
Za warte 70 mln zł dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne deweloper zapłaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc.

Uzyskane warunki wskazują, że także i Atal musi ponieść wyższe koszty od nowych obligacji. W ostatniej emisji, z kwietnia tego roku, spółka proponowała 1,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, ale za dług o trzyletnim okresie spłaty. 

- Najnowsza emisja obligacji cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku papierów dłużnych. Obligatariusze wiedzą, że gwarantujemy im pewną oraz bezpieczną inwestycję – powiedział Zbigniew Juroszek, prezes Atalu, cytowany w komunikacie prasowym.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Atalu o łącznej wartości 290 mln zł. Najbliższa z nich, warta 60 mln zł, wygasa w połowie grudnia. 

Obligacje dewelopera trafiają głównie do funduszy inwestycyjnych, a na Catalyst nie dochodzi nimi do transakcji.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje