środa, 29 maja 2024

Newsroom

Atal ustanowił program emisji obligacji do 200 mln zł

msd | 18 września 2023
W ramach przyjętego programu deweloper będzie mógł prowadzić emisje dość krótko, bo do końca tego roku.

Atal daje sobie niewiele czasu na plasowanie nowych papierów i nie robi tego przypadkowo. Za dwa i pół tygodnia deweloper musi bowiem wykupić starszy dług o wartości 120 mln zł i prawdopodobnie chętnie zdecyduje się na refinansowanie, tak jak to robił do tej pory.

Jak wynika z komunikatu spółki, obligacje plasowane w ramach wartego do 200 mln zł programu nie będą zabezpieczone, a ich ostateczne warunki emisji zostaną podjęte na późniejszym etapie. Wyemitowany dług będzie mógł trafić do obroty na Catalyst.

Ostatnim razem, w kwietniu Atal wykupił obligacje o wartości 120 mln zł, plasując w ich miejsce dwie nowe serie o łącznej wartości 150 mln zł. Były to 12- i 24-miesięczne papiery odpowiednio z 1,65 oraz 2,0 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. 

Jak pisaliśmy na początku września, deweloper zamknął II kwartał z najniższą płynnością gotówkową od trzech lat. Miał wówczas 200,4 mln zł środków pieniężnych (w tym 80,7 mln zł na rachunkach powierniczych), a już trzy dni później wypłacił on 193,6 mln zł dywidendy. Niewiele później pozyskał też jednak 252 mln zł z emisji akcji.

Na Catalyst znajdują się trzy serie długu Atalu, lecz do żadnych transakcji nimi nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje