środa, 27 maja 2020

Newsroom

Auxilia wyemitowała obligacje na 10 proc. w skali roku

msd | 20 grudnia 2018
Na dwa tygodnie przed wykupem papierów o wartości 2,77 mln zł spółka pozyskała 1,32 mln zł z prywatnej oferty do 2 mln zł. Obligacje mają 18-miesięczny termin spłaty i są zabezpieczone.

Zabezpieczeniem wyemitowanych obligacji serii B ma być zastaw na zbiorze wierzytelności (Auxilia trudni się dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli), a także zastaw na akcjach spółki należących wiceprzewodniczącego rady nadzorczej i hipoteka umowna na spółdzielczym prawie do lokalu niemieszkalnego.

Ustalone na 10 proc. w skali roku Auxilia zobowiązuje się wypłacać co kwartał. Termin wykupu papierów ustalono zaś na 18 czerwca 2020 r. 

Warte 1,32 mln zł obligacje objęło ośmiu inwestorów. Spółka nie zamierza ich wprowadzać do obrotu, ponieważ papiery mają formę dokumentu.

Auxilia nie określiła celu emisji obligacji serii B. Za dwa tygodnie – 3 stycznia – wygasają pochodzące z publicznej oferty papiery serii A o wartości 2,77 mln zł. Obligacje te zostały wycofane z obrotu po środowej sesji, na której ostatnią transakcję nimi zawarto po 98 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Auxilia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje