piątek, 14 czerwca 2024

Newsroom

Bank Millennium wyemitował kolejne obligacje SNP

msd | 26 września 2023
Bank przydzielił jednemu inwestorowi nieuprzywilejowane senioralne papiery o wartości 100 mln euro, które zostaną zasymilowane z uplasowaną niedawno serią o wartości 400 mln euro.

Czteroletni eurowy dług Millennium oprocentowany jest na stałe 9,875 proc., a jego cenę emisyjną ustalono tym razem na 99,675 proc. wartości nominalnej wobec 100 proc. poprzednim razem.

Warte 100 mln euro papiery trafiły w całości do jednego inwestora. Docelowo papiery zostaną zasymilowane z serią uplasowaną nieco ponad dwa tygodnie temu.

Agencja Fitch ocenia obligacje SNP Banku Millennium na Ba2, natomiast Fitch nadał im rating BB (mimo różnej nomenklatury, są to równoważne oceny, znajdujące się na poziomie spekulacyjnym).

Obie ostatnie emisje senioralnego nieuprzywilejowanego długu przeprowadzono w ramach wartego do 3 mld euro programu EMTN i przybliżą Millennium do spełnienia wymogu MREL, który bank zobowiązany jest wypełnić do końca tego roku. 

Euroobligacje Banku Millennium notowane są wyłącznie na luksemburskim rynku. Na warszawskiej GPW znajdują się natomiast dwie serie złotowego podporządkowanego długu banku o łącznej wartości 1,53 mld zł. W ostatniej transakcji dłuższa z nich – MIL0129 – wyceniana była na 83,25 proc. nominału, sięgającego jednak 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje