środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Bank Pocztowy uruchamia działania naprawcze dot. adekwatności kapitałowej

msd | 13 kwietnia 2022
Bank liczy, że podjęcie działań naprawczych pozwoli mu spełnić oczekiwania regulacyjne dotyczące wskaźników kapitałowych w perspektywie najbliższego roku.

Bank Pocztowy zakończył działania nakierowane na poprawę rentowności realizowane w ramach dotychczasowego planu naprawy. W ich miejsce rozpocznie z kolei działania naprawcze z zakresu adekwatności kapitałowej. Określa je mianem „dokapitalizowania”, aczkolwiek bliżej nie precyzując jego charakteru.

„Działanie naprawcze podejmowane przez zarząd banku ma na celu mitygację dalszego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej oraz trwałemu obniżeniu innych wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych, w związku z trwającą przeceną skarbowych papierów dłużnych znajdujących się w bilansie banku, związaną z aktualnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, a także w celu umożliwienia dalszego organicznego rozwoju banku” – wyjaśniono w komunikacie Banku Pocztowego.

Według banku, podejmowane działania mają pozwolić na spełnienie oczekiwań regulacyjnych dotyczących wskaźników adekwatności kapitałowej do końca I kwartału 2023 r. 

Na koniec ubiegłego roku łączny współczynnik kapitałowy Banku Pocztowego spadł do 15 proc., tj. poziomu najniższego od połowy 2017 r., czemu winna miała być przede wszystkim przecena posiadanego długu skarbowego. Współczynnik kapitału Tier 1, po spadku o 3 pkt proc. r/r, wynosił z kolei 12,4 proc. 

Tymczasem po trzech miesiącach 2022 r. Bank Pocztowy notował 26,6 mln zł zysku netto wobec 7,3 mln zł przed rokiem i 31 mln zł w całym 2021 r. 

„(…) wskaźniki płynnościowe pozostają na wysokim poziomie, istotnie przekraczając wymagane poziomy nadzorcze” – podano także.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To pochodzące z publicznej emisji papiery BPO0626 o wartości 50 mln zł, za które bank płaci WIBIOR 6M plus 2,8 pkt proc. Aktualnie rynek kwotuje je na 101,0/101,93 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst