wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Bank Pocztowy wydłuża horyzont strategii

msd | 04 października 2018
Przyjęta w czerwcu ubiegłego roku strategia na lata 2017-2021 zostaje wydłużona do 2022 r., ponieważ w otoczeniu banku – jak podano – pojawiły się nowe okoliczności.

Konieczność wydłużenia horyzontu strategii i planu finansowego bank tłumaczy między innymi zmianą warunków rynkowych, w tym wydłużeniem oczekiwanego horyzontu stały stóp procentowych, obniżeniem rezerwy obowiązkowej oraz szczegółowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wdrożenia MSSF9. Ponadto, jedną z przyczyn miał być też nowa strategia Poczty Polskiej (2018-2022), która jest głównym akcjonariuszem Banku Pocztowego. Wydłużenie horyzontu strategii bank tłumaczy też wejściem w 2023 r. wymogu MREL, nowych regulacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych.

Przyjęta w ubiegłym roku strategia zakładała dokapitalizowanie Banku Pocztowego kwotą 90 mln zł jeszcze w 2017 r. I ten etap bank ma już za sobą, pieniądze wyłożyła bowiem Poczta Polska i PKO BP, które mają odpowiednio 75 proc. i 25 proc. udziałów w Pocztowym. W dłuższym horyzoncie strategai zakłada też kolejne dokapitalizowanie, ale na 260 mln zł przy możliwości dopuszczenia nowych inwestorów. Być może bank po raz kolejny wróci do – odłożonego w 2015 r. – scenariusza przeprowadzenia IPO.

Wydłużenie horyzontu strategii oznacza też, że Bank Pocztowy daje sobie więcej czasu na wypracowanie 10 proc. zwrotu z kapitału (ROE) oraz osiągnięcie 12 mld zł sumy bilansowej. Na razie po I półroczu ROE wynosiło 3,3 proc., a suma bilansowa banku to 7,5 mld zł.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To publiczna emisja 10-letnich papierów z 2016 r., które w 2021 r. będą mogły podlegać przedterminowej spłacie. W czwartek rano obligacjami BPO0626  handlowano po 104,3 proc., co oznacza 2,82 proc. rentowności brutto (przy założeniu wcześniejszej spłaty w 2021 r.).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje