sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Bank Pocztowy wydłuża horyzont strategii

msd | 04 października 2018
Przyjęta w czerwcu ubiegłego roku strategia na lata 2017-2021 zostaje wydłużona do 2022 r., ponieważ w otoczeniu banku – jak podano – pojawiły się nowe okoliczności.

Konieczność wydłużenia horyzontu strategii i planu finansowego bank tłumaczy między innymi zmianą warunków rynkowych, w tym wydłużeniem oczekiwanego horyzontu stały stóp procentowych, obniżeniem rezerwy obowiązkowej oraz szczegółowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wdrożenia MSSF9. Ponadto, jedną z przyczyn miał być też nowa strategia Poczty Polskiej (2018-2022), która jest głównym akcjonariuszem Banku Pocztowego. Wydłużenie horyzontu strategii bank tłumaczy też wejściem w 2023 r. wymogu MREL, nowych regulacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych.

Przyjęta w ubiegłym roku strategia zakładała dokapitalizowanie Banku Pocztowego kwotą 90 mln zł jeszcze w 2017 r. I ten etap bank ma już za sobą, pieniądze wyłożyła bowiem Poczta Polska i PKO BP, które mają odpowiednio 75 proc. i 25 proc. udziałów w Pocztowym. W dłuższym horyzoncie strategai zakłada też kolejne dokapitalizowanie, ale na 260 mln zł przy możliwości dopuszczenia nowych inwestorów. Być może bank po raz kolejny wróci do – odłożonego w 2015 r. – scenariusza przeprowadzenia IPO.

Wydłużenie horyzontu strategii oznacza też, że Bank Pocztowy daje sobie więcej czasu na wypracowanie 10 proc. zwrotu z kapitału (ROE) oraz osiągnięcie 12 mld zł sumy bilansowej. Na razie po I półroczu ROE wynosiło 3,3 proc., a suma bilansowa banku to 7,5 mld zł.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To publiczna emisja 10-letnich papierów z 2016 r., które w 2021 r. będą mogły podlegać przedterminowej spłacie. W czwartek rano obligacjami BPO0626  handlowano po 104,3 proc., co oznacza 2,82 proc. rentowności brutto (przy założeniu wcześniejszej spłaty w 2021 r.).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • RCI Leasing Polska debiutuje na Catalyst

  22 lutego 2019
  Spółka leasingowa, należąca do francuskiego RCI Banque, finansowego ramienia grupy Renault, wprowadziła do obrotu trzyletnie papiery, za które płaci WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Zacięta walka o Prime Car Management

  21 lutego 2019
  Dzień po pojawieniu się trzeciego chętnego na zakup spółki Hitachi Capital Polska ponownie podwyższyło oferowaną w wezwaniu cenę, tym razem z 18,05 zł do 22,25 zł za jedną akcję.
  czytaj więcej
 • Kruk inwestuje w Rumunii

  04 października 2018
  Windykator podpisał umowę z rumuńskim Patria Bankiem na zakup portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 230 mln zł.
  czytaj więcej
 • Pekabex debiutuje na Catalyst

  03 października 2018
  Wytwórca konstrukcji prefabrykowanych wprowadził do obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które płaci 2,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.
  czytaj więcej

Emisje