niedziela, 26 września 2021

Newsroom

BBI Development wraz z partnerem chcą sprzedać Konesera

msd | 23 lipca 2021
Deweloper zapowiada, że z potencjalnej sprzedaży wieloużytkowego projektu Centrum Praskiego Koneser mógłby uzyskać „znaczące przepływy”.

BBI Development oraz Liebrecht&Wood poszukają potencjalnego nabywcy dla projektu Centrum Praskie Koneser. 

„Z punktu widzenia emitenta podjęcie powyższej, wspólnej (wraz z większościowym inwestorem w tym przedsięwzięciu) decyzji ma istotne znaczenie, gdyż rozpoczyna proces poszukiwania potencjalnego, przyszłego nabywcy projektu Koneser, a w dalszej perspektywie zmierza do sprzedaży tego projektu, co wiązałoby się z uzyskaniem przez emitenta znaczących przepływów z tego tytułu” – podało BBI Development.

BBI Development kontroluje 40 proc. udziałów w spółce celowej, która zrealizowała projekt CPK. Na koniec I kwartału wyceniał je na 93,6 mln zł. Ponadto, spółka ta winna była też deweloperowi 24,5 mln zł tytułem udzielonej pożyczki. 

W ramach oddanego w 2018 r. CPK działają biura, hotel, a także placówki usługowe, handlowe, kulturalne i gastronomiczne.

Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji BBI Development o łącznej wartości 41,3 mln zł i terminach spłaty rozłożonych od lutego 2022 r. do lutego 2023 r. Najkrótsze papiery BBI0222 sprzedający kwotuje na 99,9 proc., tj. 6,1 proc. rentowności brutto.

W ostatniej emisji refinansującej spółka musiała zaoferować 7,75 pkt proc. marży za dwuletni niezabezpieczony dług.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst