czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Bikershop wydał zastaw?

msd | 30 października 2017
Spółka poinformowała listownie jednego z obligatariuszy o przekazaniu składników zastawu na rzecz Polskiego Domu Maklerskiego, oferującego jej obligacje. Ten jednak zaprzecza by tak się stało.

List, który przekazał nam jeden z obligatariusz datowany jest na 24 października. Dzień później odbyło się zorganizowane przez PDM spotkanie inwestorów, na którym administrator zastawu nie stawił się. Ujawniono wówczas także, że zmianie uległa lokalizacja zbioru rzeczy ruchomych (sprzęt sportowy) stanowiących zabezpieczenie obligacji, a pełnomocnik administratora odmówił podania nowej lokalizacji zabezpieczenia. Administrator zobowiązał się wyłącznie do przekazania inwestorom wyników prowadzonej weryfikacji zastawu.

Uprzejmie informujemy, że w związku z restrukturyzacją firmy Bikershop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, celem ochrony państwa praw, podjęliśmy decyzję o przekazaniu przedmiotów wchodzących w skład zbioru rzeczy ruchomych, na którym zgodnie z umową z dnia 15 grudnia 2016 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy, spółce Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – napisano w liście do jednego z obligatariuszy (dane osobowe do wiadomości redakcji).

Informacja o wydaniu zastawu jest więc co najmniej zaskakująca. Na razie trudno jednak ustalić by była wiarygodna. Adres administratora zastawu jest nieaktualny, a Szczepan Dunin-Michałowski, prezes Polskiego Domu Maklerskiego, poinformował nas w piątek, że o niczym nie wie by Bikershop postanowił przekazać zastaw. Ponadto, trzej inni obligatariusze, z którymi się kontaktowaliśmy, nie otrzymali podobnego listu.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że jeden z obligatariuszy Bikershiopu złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Z naszych informacji wynika, że kolejni inwestorzy podejmują kroki w tym kierunku lub przynajmniej je rozważają. Zresztą ścieżka karna jest też jedną z propozycji, jakie przedstawiono obligatariuszom podczas ubiegłotygodniowego spotkania zorganizowanego przez PDM.

Sami inwestorzy mogą się ze sobą bezpośrednio kontaktować pod tym adresem https://www.facebook.com/groups/1928106240775920/ (wymagane konto na facebooku).

W listopadzie ubiegłego roku Bikershop w ramach publicznej oferty uplasował 12-miesięczne papiery serii A o wartości 5 mln zł. Natomiast w tegorocznej, także publicznej, lutowo-marcowej emisji spółka pozyskała 3,6 mln zł, tym razem na dwa lata. Problemy z obsługą zadłużenia ujawniły się pod koniec sierpnia tego roku, gdy nie wypłacono odsetek od papierów serii A. Ostatecznie kupon trafił do obligatariuszy z opóźnieniem, ale część inwestorów zdążyła wezwać spółkę do przedterminowego wykupu długu z powodu naruszenia warunków emisji. Żądania obligatariuszy nie zostały spełnione do dziś. Cała warta 5 mln zł emisja papierów serii A wygasa za miesiąc.

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje