sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Bikershop zwołał zgromadzenie obligatariuszy

msd | 05 lutego 2018
Obecni na spotkaniu właściciele papierów serii A i B mają poznać wycenę przedmiotu zastawu i możliwe sposoby zaspokojenia roszczeń wobec spółki.

Przedstawienie aktualnej sytuacji, w tym wyceny przedmiotu zastawu i możliwych sposobów zaspokojenia roszczeń obligatariuszy – brzmi pełna treść kluczowego punktu przewidzianego w porządku obrad zaplanowanego na 27 lutego zgromadzenia obligatariuszy. W istocie chodzi o spotkanie inwestorów, trudno bowiem mówić o zgromadzeniu obligatariuszy, w przypadku papierów po upływie terminu wykupu i braku zamiaru podejmowania jakichkolwiek uchwał (porządek obrad takich nie przewiduje).

W listopadzie Bikershop nie wykupił 12-miesięcznych obligacji na serii A na 5 mln zł. Niewiele później wymagalna stała się także dwuletnia seria B na 3,6 mln zł, której termin wykupu przypadać powinien w marcu 2019 r. Obie emisje uplasowano w ramach publicznych ofert memorandowych z początku 2017 r. Papiery zabezpieczono zastawem na sprzęcie sportowym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Ten ostatni sąd jednak podważył. Realną wartość zastawu, określoną przez biegłego, obligatariusze mają dopiero poznać.

Zaplanowane na 27 lutego zgromadzenie odbędzie się w Sułkowicach, ponad 30 km na południe od Krakowa.

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium