sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

BOŚ wyemituje nowe obligacje

msd | 11 lipca 2017
Bank Ochrony Środowiska zamierza uplasować co najmniej dwie emisje podporządkowanych papierów dłużnych do łącznej kwoty 100 mln zł.

Obligacje będą miały siedmioletni okres spłaty, który na żądanie emitenta i za zgodą KNF może ulec skróceniu do pięciu lat. Bank nie podaje natomiast wysokości kuponu do publicznej wiadomości.

Po raz ostatni BOŚ plasował podporządkowany dług w 2015 r., na niedługo przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem programu naprawczego. Za siedmioletnie obligacje bank oferował wówczas 3,8 pkt proc. marży. Wcześniej, w 2014 r., plasował papiery dziesięcioletnie przy 2,3 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowane są obecnie dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Ochrony Środowiska, lecz znajdują się wyłącznie na hurtowej części rynku (BondSpot).

W lutym tego roku BOŚ przedterminowo wykupił obligacje o wartości 100 mln zł.

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje