środa, 04 października 2023

Newsroom

BOŚ Bank wyemitował podporządkowane obligacje

msd | 01 września 2023
Bank Ochrony Środowiska pozyskał 100 mln zł z emisji poporządkowanych papierów dłużnych, którego nie trafią go giełdowego obrotu.

Obligacje mają siedmioletni okres spłaty, ale z przysługującą bankowi opcją wcześniejszej spłaty po upływie pięciu lat. Ich oprocentowanie opiera się natomiast o stawkę WIBOR 6M i marżę, której wysokości nie ujawniono.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pozyskane z emisji wpływy powinny trafić na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów.

Na GPW znajduje się jedna seria podporządkowanych obligacji BOŚ Banku o wartości 150 mln zł i terminie spłaty określonym na lipiec przyszłego roku. Papiery notowane są jednak wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje