poniedziałek, 30 stycznia 2023

Newsroom

Braster spłacił część zaległych obligacji

msd | 01 września 2022
Spółka przekazała w środę 1 mln zł na częściową spłatę kapitału od niewykupionych obligacji o wartości nominalnej 8,79 mln zł.

Do właścicieli papierów serii A miało trafić po 10,24 zł na każdą obligację o dotychczasowej wartości nominalnej równej 90 zł. Według wyjaśnień Brastera, dokonana płatność dotyczyła tej części obligacyjnych wierzytelności, które nie są objęte toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Środki zostały zaś przekazane na podstawie porozumienia zawartego w marcu z administratorem zastawu i hipoteki.

„Środki na częściowy wykup obligacji serii A pochodzą z przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji umowy o współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży na obszarze Indii urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań” – wyjaśnił Braster.

Po spłaceniu 1 mln zł kapitału nominalna wartość zaległego długu Brastera z tytułu obligacji serii A to 7,79 mln zł (dokonana płatność nie została jeszcze ujawniona w rejestrze KDPW).

W maju tego roku sąd przyjął układ Brastera z wierzycielami, w ramach którego spółka miałaby spłacić 2,36 mln zł kapitału z obligacji w 60 równych ratach. Pozostała część długu ma podlegać wykupowi właśnie na mocy porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki. Zgodnie z jego postanowieniami, kolejna płatność – także 1 mln zł – miałaby trafić do obligatariuszy w terminie kolejnych trzech miesięcy, a całkowite rozliczenie obligacyjnych wierzytelności nieobjętych układem ma zostać zamknięte do końca maja 2024 r.

Według informacji przekazanych w marcu tego roku, Braster liczy, że część środków na spłatę obligacji będzie mógł pozyskać z pomocy publicznej, o którą ubiega się w Agencji Rozwoju Przemysłu. Chodzi o 18-miesięczną pożyczkę restrukturyzacyjną z programu „Polityka Nowej Szansy”.

Uplasowane w 2016 r. wśród indywidualnych inwestorów papiery telemedycznej spółki warte były początkowo 10,5 mln zł i miały wygasać w 2019 r. Tuż przed terminem spłaty długu Brasterowi udało się przekonać obligatariuszy do wydłużenia terminu wykupu przy jednoczesnym rozłożeniu płatności na raty. Spółka im jednak nie podołała i w kwietniu 2020 r. weszła na drogę przyspieszonego postępowania układowego.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium