sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Komornik wszczął egzekucję wobec Brastera

msd | 16 stycznia 2024
Na wniosek obligacyjnego administratora zastawu i hipoteki komornik sądowy wszczął egzekucję z nieruchomości i pozostałych aktywów Brastera.

Do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia od pruszkowskiego komornika. W pierwszym Braster został zobowiązany do złożenia wykazu majątku, w drugim zaś został poinformowany o wszczęciu egzekucji z nieruchomości zlokalizowanej w podwarszawskich Szeligach, gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki oraz jej zakład produkcyjny.

„Zawiadomienie zawiera wezwanie do zapłaty należności w egzekucji z nieruchomości, zgodnie z którym (…) spółka wezwana została do zapłaty zadłużenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia przez komornika do opisu i oszacowania ww. nieruchomości. Zgodnie z otrzymanym wezwaniem (…) nieruchomość w stosunku do dłużnika zajęta została z chwilą wezwania do zapłaty” – podano w komunikacie Brastera.

Jak wskazano, zajęciu podlega cała nieruchomość wraz z częściami składowymi, przynależnościami i prawami. Przy czym, wciąż pozostaje ona w zarządzie Brastera, ale spółka nie może wykonywać wobec niej czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

Wartość należności głównej będącej przedmiotem egzekucji to 7,57 mln zł, wynika także z komunikatu spółki.

Podjęte przez komornika czynności prowadzone są przez administratora zastawu i hipoteki, spółkę MWW Trustees, która działa na rzecz właścicieli niewykupionych w terminie obligacji serii A.

Wobec problemów z wykupem wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych w 2020 r. Braster wszedł na drogę postępowania restrukturyzacyjnego, w ramach którego przyjęto układ, który stał się prawomocny pod koniec 2022 r. Sam układ obejmuje jednak tylko część obligacyjnego długu, w tym zakresie, w jakim nie ma on pokrycia w zabezpieczeniu – hipotece na nieruchomości i linii produkcyjnej. Natomiast wobec zasadniczej części zadłużenia Braster zawarł porozumienie z administratorem, zobowiązując się do ratalnej spłaty, tak by ostatecznie uregulować zaległość do końca maja 2024 r. Lecz z ustalonych cokwartalnych rat na poziomie 1 mln zł spółka spłaciła prawdopodobnie tylko jedną. 

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium