czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

Układ Brastera z wierzycielami stał się prawomocny

msd | 24 listopada 2022
Spółka zobowiązana będzie wypłacić obligatariuszom 60 comiesięcznych rat, ale dotyczy to tylko niewielkiej części długu, która została objęta układem.

Uprawomocnienie układu oznacza dla Brastera formalne zakończenie uruchomionego w 2020 r. postępowania restrukturyzacyjnego i konieczność przystąpienia do realizacji wynikających z niego zobowiązań. Spółka ma więc spłacić wobec obligatariuszy około 2,36 mln zł kapitału w 60 comiesięcznych ratach powiększonych o odsetki naliczane według 5-proc. stawki. Przy czym układ ten obejmuje tylko tę część obligacyjnego zadłużenia, które nie znalazło pokrycia w zabezpieczeniu.

Pozostałe 5,43 mln zł spółka ma regulować na mocy porozumienia zawartego z administratorem hipoteki i zastawu. Ma na to czas do końca maja 2024 r. Pierwszą ratę w wysokości 1 mln zł (z początkowych 6,43 mln zł długu) Braster ma już za sobą.

Pochodzące z 2016 r. papiery dłużne spółki warte były pierwotnie 10,5 mln zł. Miały one wygasać w 2019 r., lecz w ostatniej chwili Brasterowi udało się skłonić obligatariuszy do rozłożenia wykupu na raty. Spółki im jednak nie podołała, co skłoniło ją do uruchomienia przyspieszonego postępowania układowego.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium