wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Sąd zatwierdził układ Brastera z wierzycielami

msd | 12 października 2022
Po uprawomocnieniu układu spółka zobowiązania będzie płacić obligatariuszom comiesięczne raty przez pięć lat. Dotyczy to tylko tej części papierów dłużnych, które nie mają pokrycia w zabezpieczeniu i nie zostały objęte porozumieniem.

Zatwierdzony przez sąd układ przewiduje, że po jego uprawomocnieniu Braster wypłaci właścicielom obligacji serii A 60 comiesięcznych rat oraz odsetki według stawki 5 proc. w skali roku. Dotyczy to jednak długu o wartości 2,36 mln zł, który nie ma pokrycia w zabezpieczeniu (dlatego został objęty układem). 

Pozostałą część obligacyjnego kapitału, na dziś wartego około 5,43 mln zł, spółka zobowiązana jest spłacić do końca maja 2024 r. Reguluje to porozumienie zawarte z administratorem hipoteki i zastawu, które Braster zaczął już zresztą realizować (we wrześniu spółka spłaciła 1 mln zł długu z pierwotnych 6,43 mln zł objętych porozumieniem).

Uplasowane w 2016 r. wśród indywidualnych inwestorów papiery telemedycznej spółki warte były początkowo 10,5 mln zł i miały wygasać w 2019 r. Tuż przed terminem spłaty długu Brasterowi udało się przekonać obligatariuszy do wydłużenia terminu wykupu przy jednoczesnym rozłożeniu płatności na raty. Spółka im jednak nie podołała i w kwietniu 2020 r. weszła na drogę przyspieszonego postępowania układowego.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium