czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

BVT wykupiło obligacje z publicznej emisji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 grudnia 2018
Windykacyjna spółka spłaciła warte 2,466 mln zł papiery dłużne serii A, które wyemitowała w czerwcu 2016 r.

Tuż przed wykupem BVT sprzedało nieruchomość za 350 tys. zł oraz uplasowało nowe obligacje o wartości 440 tys. zł wobec oferowanych 1,3 mln zł. Robert Gądek, prezes spółki, przyznał jednak, że górny próg emisji „został ustalony z zapasem”.

Obligacje pochodzące z publicznej memorandowej oferty na 2-5 mln zł początkowo warte były 3,077 mln zł, lecz w sierpniu tego roku spółka przedterminowo spłaciła część emisji.

Po trzech kwartałach tego roku windykator notował ponad 0,5 mln zł straty netto, a jego kapitały własne wynosiły nieco ponad 2 mln zł przy co najmniej 9,2 mln zł zadłużenia finansowego netto. W ostatnich tygodniach do BVT spłynęły też warte 322 tys. zł wezwania przedterminowego wykupu nienotowanych na Catalyst obligacji serii B w związku z naruszeniem wskaźnika dług netto/EBITDA.

- Żądania wykupu obligacji serii B realizujemy na bieżąco zgodnie z zapisami WEO (warunkami emisji obligacji – red.) – poinformował Obligacje.pl Robert Gądek, prezes BVT. – Nie odnotowaliśmy dotąd żadnych opóźnień czy to ze spłatą odsetek, czy z wykupem obligacji – przypomniał także.

Na Catalyst notowane są natomiast trzy inne serie obligacji BVT z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Ich płynność pozostaje jednak niska, przez ponad miesiąc papierami windykatora nie doszło bowiem do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje