poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Były prezes Kancelarii Medius bez absolutorium

msd | 30 września 2020
Michał Imiołek, założyciel, a do niedawna i prezes windykacyjnej spółki, nie dostał skwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 r.

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzieleniu Michałowi Imiołkowi absolutorium zapadała głosami funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI, które są głównym akcjonariuszem Kancelarii Medius. Za udzieleniem skwitowania byłemu prezesowi głosowała natomiast spółka MM-Investments&Co, którą kontroluje żona Michała Imiołka. Pełnomocnik MM-Investments&Co zgłosił także sprzeciw do niepodjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu prezesowi.

Michał Imiołek zrezygnował ze stanowiska prezesa Kancelarii Medius w czerwcu tego roku, kilka dni po tym, jak rada nadzorcza powołała w skład zarządu Przemysława Dąbrowskiego i Marcina Tokarka, którzy wcześniej pracowali nad ratowaniem GetBacku.

W kwietniu tego roku Kancelaria Medius przestała regulować obligacyjne zobowiązania, a pod koniec maja krakowski sąd otworzył wobec spółki postępowanie układowe. 

Pierwotnie, pod wodzą Michała Imiołka, Kancelaria Medius proponowała układową spłatę obligacji w 17 trzymiesięcznych ratach. W sierpniu kurator obligatariuszy poinformował jednak, że wstępne propozycje, złożone wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zostaną zmodyfikowane. 

We wrześniu zakończyć się miał przegląd posiadanych przez KME wierzytelności, których część stanowi także zabezpieczenie obligacji. Ze względu na konieczność przeprowadzenia nowej wyceny spółka wciąż nie opublikowała sprawozdania za II kwartał.

Łączna wartość obligacyjnych długów windykatora to około 90 mln zł. 

Obrót jedynymi pozostającymi na GPW papierami spółki (KME0321) pozostaje zawieszony.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium