środa, 22 maja 2019

Newsroom

BZ WBK przyjął program emisji euroobligacji

msd | 30 maja 2018
Wartość uchwalonego przez bank programu sięga 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

BZ WBK nie ujawnia jakichkolwiek bliższych informacji na temat planowanych emisji, za wyjątkiem tego, że dług może trafić do obrotu na giełdzie w Dublinie, Warszawie lub innym rynku regulowanym.

W kwietniu BZ WBK wyemitował podporządkowane papiery o wartości 1 mld zł, które są oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty z opcją wcześniejszego wykupu po pięciu latach. Emisję obejmowały instytucje, a jednostkowy nominał papierów to 500 tys. zł.

Aktualnie papiery BZW0428 kwotowana są na 100,1/100,7 proc. nominału (bid/ask), co przy najlepszej ofercie sprzedaży oznacza 3,18 proc. rentowności brutto przy założeniu przedterminowego wykupu w 2023 r.

Na Catalyst notowane są też zapadające 25 czerwca zwykłe (niepodporządkowane) obligacje BZ WBK o wartości 485 mln zł (BZW0618).

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje