niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Cavatina Holding przyjęła program publicznych emisji obligacji

msd | 21 września 2021
Deweloper będzie chciał pozyskać do 200 mln zł z publicznych ofert papierów dłużnych. Będzie miał na to 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF.

Emitowane w ramach programu papiery Cavatiny Holding zabezpieczone będą co najmniej poręczeniem głównego akcjonariusza, spółki Cavatina.

Organizację programu publicznych emisji deweloper powierzył Michael/Ström Domowi Maklerskiemu. 

Cavatina Holding finansuje się obligacjami od dłuższego czasu, ale na rynku Catalyst notowana jest dopiero od stycznia tego roku. A od dwóch miesięcy na rynku głównym GPW notowane są akcje spółki (w ramach IPO deweloper pozyskał 187,5 mln zł wpływów brutto wobec wstępnie oczekiwanych 450 mln zł). 

Za notowane na Catalyst obligacje z terminami spłaty w czerwcu i grudniu 2024 r. Cavatina Holding płaci WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży. Sprzedający wyceniają papiery CVH0624 i CVH1224 kolejno z 5,5 i 5,79 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje